↑ Powrót do archiwum

Volume 10 number 1

DOI 10.24917/20841043.10.1

Kraków, 2020, volume 10, number 1

CONTENTS

Leading theme:

Facets of domination

eds. Katarzyna Haremska & Anna Szklarska

Editor’s introduction

Introduction to the issue: Faces of domination (Katarzyna HAREMSKA)

 

Articles

Janusz A. MAJCHEREK, Siła filozofii, filozofia siły (DOI 10.24917/20841043.10.1.1)

Rafał WONICKI, Between the ethics of forgiveness and the unforgivable: Reflections on Arendt’s idea of reconciliation in politics (DOI 10.24917/20841043.10.1.2)

Maciej KAŁUŻA, Power and force: Rethinking Kojève, Arendt and Camus in the populist era (DOI 10.24917/20841043.10.1.3)

Katarzyna GUCZALSKA, Koncepcja „demokracji zakorzenionej” Wolfganga Merkela w kontekście współczesnego populizmu i kryzysu demokracji (DOI 10.24917/20841043.10.1.4)

 Katarzyna HAREMSKA, Prawo siły jako polityczna konsekwencja naturalizmu – na przykładzie myśli Jeana Jacques’a Rousseau (DOI 10.24917/20841043.10.1.5)

Anna SZKLARSKA, The problems with liberal consensus. Agonistic politics according to Chantal Mouffe (DOI 10.24917/20841043.10.1.6)

Monika MAZUR-BUBAK, A war in the head. The new model of Russian propaganda as a Hobbesian time of the disposition of war (DOI 10.24917/20841043.10.1.7)

Adam WOŹNIAK, Świat czy wydarzenie? W stronę ontologii wojny (DOI 10.24917/20841043.10.1.8)

***

Andrzej WALESZCZYŃSKI, Problemy z moralnością zwierząt (DOI 10.24917/20841043.10.1.9)

Nina PUTAŁA, Holistic model as a challenge for the medical profession (DOI 10.24917/20841043.10.1.10)

 

Review articles and polemics

Ewa CZERWIŃSKA-JAKIMIUK, Agresja w perspektywie psychologicznej i filozoficznej. Przegląd wybranych teorii (DOI 10.24917/20841043.10.1.11)

Anastazja MOŁODECKA, Odrzucenie i samotność. Joachim Bauer o źródłach ludzkiej agresji (DOI 10.24917/20841043.10.1.12)

Justyna TOMCZYK, Zrozumieć emocje — pozorna kontradykcja. Na marginesie książki Andrzeja Dąbrowskiego Źródła, natura i funkcje emocji (DOI 10.24917/20841043.10.1.13)

 

PhilosOFFer’s lense

Paweł SAJDEK, Czy istnieje filozofia indyjska?

 

Book notes

Paweł KŁOCZOWSKI, Georg Misch, O postaciach osobowości. Pojęcie i źródło autobiografii

 

Contributors