↑ Powrót do archiwum

Tom 9 numer 1

DOI 10.24917/20841043.9.1

Kraków, June 2019, volume 9, number 1

SPIS TREŚCI

Temat wiodący tomu:

Terapia i uwalnianie się

red. Marzenna Jakubczak & Wojciech Hanuszkiewicz

Od Redakcji
Introduction to the issue: Therapy and breaking free (Marzenna JAKUBCZAK) (5-7) ORCID

Artykuły
Krzysztof ŁAPIŃSKI, ORCID, Between medicine and rhetoric: therapeutic arguments in Roman Stoicism (11-24) (DOI 10.24917/20841043.9.1.1)
Abstrakt   Pełny tekst

Paweł DYBEL, ORCID, Psychotherapy and emancipation (25-42) (DOI 10.24917/20841043.9.1.2)
Abstrakt   Pełny tekst

Paweł SAJDEK, ORCID,The liberation doctrine in Brahmasiddhi of Maṇḍanamiśra (43-56) (DOI 10.24917/20841043.9.1.3)
Abstrakt   Pełny tekst

Sebastian SZYMAŃSKI, ORCID, Od-Kantować Rawlsa: ewolucyjne uzasadnienie teorii sprawiedliwości w ujęciu Kena Binmore’a (57-80) (DOI 10.24917/20841043.9.1.4)
Abstrakt   Pełny tekst

Agnieszka TES, ORCID, Wybrane dzieła współczesnego polskiego malarstwa abstrakcyjnego w świetle Ingardenowskiej koncepcji jakości metafizycznych (81-100) (DOI 10.24917/20841043.9.1.5)
Abstrakt   Pełny tekst

Artykuły przeglądowe i polemiki 
Beata POLANOWSKA-SYGULSKA, ORCID, Uwagi o manipulowaniu znaczeniami słów (103-122) (DOI 10.24917/20841043.9.1.6)
Abstrakt   Pełny tekst

Marzenna JAKUBCZAK,ORCID, Joga dla Polki i Polaka. Rzut oka na recepcję indyjskiej duchowości w Polsce (123-145) (DOI 10.24917/20841043.9.1.7)
Abstrakt   Pełny tekst

Ryszard MIREK, ORCID, A Renaissance mathematician’s art (147-152) (DOI 10.24917/20841043.9.1.8)
Abstrakt   Pełny tekst

Okiem filozOFFa
Urszula CHOWANIEC, ORCID, The Reparative Academy or teaching as healing. A Manifesto (155-167)
Pełny tekst

Noty recenzyjne
Hathapradipika (tłum. M. Marcinkowska-Rosół i S. Sellmer) oraz Maria Marcinkowska-Rosół i Sven Sellmer, Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy. Rec. Marzenna Jakubczak, ORCID (171-172)
Pełny tekst

Autorzy tomu (175-176)