↑ Return to back issues

Volume 9 number 1

DOI 10.24917/20841043.9.1

Kraków, June 2019, volume 9, number 1

CONTENTS

Leading theme of the issue:

Therapy and breaking free

eds. Marzenna Jakubczak & Wojciech Hanuszkiewicz

Editor’s introduction
Introduction to the issue (Marzenna JAKUBCZAK (5-7) ORCID 

Articles
Krzysztof ŁAPIŃSKI, ORCID, Between medicine and rhetoric: therapeutic arguments in Roman Stoicism (11-24) (DOI 10.24917/20841043.9.1.1)
Abstract   Full text

Paweł DYBEL, ORCID, Psychotherapy and emancipation (25-42) (DOI 10.24917/20841043.9.1.2)
Abstract   Full text

Paweł SAJDEK,ORCID,The liberation doctrine in Brahmasiddhi of Maṇḍanamiśra (43-56) (DOI 10.24917/20841043.9.1.3)
Abstract   Full text

Sebastian SZYMAŃSKI, ORCID, Od-Kantować Rawlsa: ewolucyjne uzasadnienie teorii sprawiedliwości w ujęciu Kena Binmore’a (57-80) (DOI 10.24917/20841043.9.1.4)
Abstract   Full text

Agnieszka TES, ORCID, Wybrane dzieła współczesnego polskiego malarstwa abstrakcyjnego w świetle Ingardenowskiej koncepcji jakości metafizycznych (81-100) (DOI 10.24917/20841043.9.1.5)
Abstract   Full text

Review articles and polemics
Beata POLANOWSKA-SYGULSKA, ORCID, Uwagi o manipulowaniu znaczeniami słów (103-122) (DOI 10.24917/20841043.9.1.6)
Abstract   Full text

Marzenna JAKUBCZAK,ORCID, Joga dla Polki i Polaka. Rzut oka na recepcję indyjskiej duchowości w Polsce (123-145) (DOI 10.24917/20841043.9.1.7)
Abstract   Full text

Ryszard MIREK, ORCID, A Renaissance mathematician’s art (147-152) (DOI 10.24917/20841043.9.1.8)
Abstract   Full text

PhilosOFFer’s lense
Urszula CHOWANIEC, ORCID, The Reparative Academy or teaching as healing. A Manifesto (155-167)
Full text

Book notes
Hathapradipika (tłum. M. Marcinkowska-Rosół i S. Sellmer) oraz Maria Marcinkowska-Rosół i Sven Sellmer, Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy. Rev. Marzenna Jakubczak, ORCID (173-174)
Full text

Contributors (173-174)