numery tematyczne

Call for papers

Kolejne planowane tematy numerów czasopisma aktualizowane są na naszej nowej stronie www

____________________________________________________________________________________________

Dotychczas ukazały się numery tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Podmiotowość i samowiedza (vol. 1, no. 1, 2011). Red. Marzenna Jakubczak.
 2. Poszukiwanie doświadczenia liminalnego i granicznego w dyskursie filozoficznym i religijnym (vol. 1, no. 2, 2011). Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Tadeusz Gadacz.
 3. Filozofia i literatura — generacja i transformacja w dyskursie genderowym i postzależnościowym (vol. 2, no. 1, 2012). Red. Urszula Chowaniec i Marzenna Jakubczak.
 4. Niebyt, nicość, pustka (vol. 2, no. 2, 2012). Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Seweryn Blandzi.
 5. Dziedzictwo Oświecenia (vol. 3, no. 1, 2013). Red. Katarzyna Haremska, red. tematyczny Paweł Kłoczowski.
 6. Martin Heidegger — inspiracje, interpretacje, konteksty (vol. 3, no. 2, 2013).  Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Janusz Mizera.
 7. Badania porównawcze religii — metody i zastosowania (vol. 4, no. 1, 2014). Red. Marzenna Jakubczak.
 8. Filozofia nauki z perspektywy współczesnej humanistyki (vol. 4, no. 2, 2014). Red. Grzegorz Trela.
 9. Psychofizyczna jedność ludzkiego Ja. Ujęcie porównawcze: filozofia, literatura i sztuka
  (vol. 5, no. 1, 2015). Red. Marzenna Jakubczak.
 10. Estetyka miasta (vol. 5, no. 2, 2015). Red. Maria Popczyk.
 11. Akademickie religioznawstwo w Azji Południowej. Tom poświęcony pamięci Prof. Josepha T. O’Connella (vol. 6, no. 1, 2016). Red. Marzenna Jakubczak, Asha Mukherjee i Åke Sander.
 12. Bóg i mistyka. W kręgu fenomenologii (vol. 6, no. 2, 2016) . Red. Wojciech Hanuszkiewicz i Paweł Sznajder, red. tematyczny Tadeusz Gadacz.
 13. Buddyzm — między filozofią a religią (vol. 7, no. 1, 2017). Red. Krzysztof Jakubczak.
 14. Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem  (vol. 7, no. 2, 2017). Red. Joanna Komorowska i Katarzyna Jażdżewska.
 15. Polska myśl liberalna (vol. 8, no. 1, 2018). Red. Katarzyna Haremska i Paweł Kłoczowski.
 16. Paryż 8 (1968-2018): 50 lat filozoficznego zaangażowania (vol. 8, no. 2, 2018). Red. tematyczni Luc Leguérinel & Renata Niziołek. Współred. tomu Wojciech Hanuszkiewicz & Paweł Sznajder.
 17. Terapia i uwalnianie się (vol. 9, no. 1, 2019). Red. Marzenna Jakubczak & Wojciech Hanuszkiewicz.
 18. Teorie pedagogiczne a filozofia (vol. 9, no. 2, 2019). Red. Wojciech Hanuszkiewicz & Anna Szklarska.
 19. Oblicza dominacji (vol. 10, no. 1, 2020). Red. Katarzyna Haremska & Anna Szklarska.
 20. Krytyczne myślenie (vol. 10, no. 2, 2020). Red. Andrzej Dąbrowski & Marzenna Jakubczak (w druku).