numery tematyczne

Kolejne numery tematyczne poświęcone będą następującym zagadnieniom:

1. Power and force: faces of domination. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 15. grudnia 2019.

2. Critical thinking. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 30. marca 2020.

Kolejne tematy wkrótce.

W każdym tomie zamieszczamy także teksty niezwiązane z bieżącym tematem. Propozycje artykułów prosimy nadsyłać na adres Redakcji: argument.journal@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

Dotychczas ukazały się numery tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Podmiotowość i samowiedza (vol. 1, no. 1, 2011). Red. Marzenna Jakubczak.
 2. Poszukiwanie doświadczenia liminalnego i granicznego w dyskursie filozoficznym i religijnym (vol. 1, no. 2, 2011). Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Tadeusz Gadacz.
 3. Filozofia i literatura — generacja i transformacja w dyskursie genderowym i postzależnościowym (vol. 2, no. 1, 2012). Red. Urszula Chowaniec i Marzenna Jakubczak.
 4. Niebyt, nicość, pustka (vol. 2, no. 2, 2012). Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Seweryn Blandzi.
 5. Dziedzictwo Oświecenia (vol. 3, no. 1, 2013). Red. Katarzyna Haremska, red. tematyczny Paweł Kłoczowski.
 6. Martin Heidegger — inspiracje, interpretacje, konteksty (vol. 3, no. 2, 2013).  Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Janusz Mizera.
 7. Badania porównawcze religii — metody i zastosowania (vol. 4, no. 1, 2014). Red. Marzenna Jakubczak.
 8. Filozofia nauki z perspektywy współczesnej humanistyki (vol. 4, no. 2, 2014). Red. Grzegorz Trela.
 9. Psychofizyczna jedność ludzkiego Ja. Ujęcie porównawcze: filozofia, literatura i sztuka
  (vol. 5, no. 1, 2015). Red. Marzenna Jakubczak.
 10. Estetyka miasta (vol. 5, no. 2, 2015). Red. Maria Popczyk.
 11. Akademickie religioznawstwo w Azji Południowej. Tom poświęcony pamięci Prof. Josepha T. O’Connella (vol. 6, no. 1, 2016). Red. Marzenna Jakubczak, Asha Mukherjee i Åke Sander.
 12. Bóg i mistyka. W kręgu fenomenologii (vol. 6, no. 2, 2016) . Red. Wojciech Hanuszkiewicz i Paweł Sznajder, red. tematyczny Tadeusz Gadacz.
 13. Buddyzm — między filozofią a religią (vol. 7, no. 1, 2017). Red. Krzysztof Jakubczak.
 14. Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem  (vol. 7, no. 2, 2017). Red. Joanna Komorowska i Katarzyna Jażdżewska.
 15. Polska myśl liberalna (vol. 8, no. 1, 2018). Red. Katarzyna Haremska i Paweł Kłoczowski.
 16. Paryż 8 (1968-2018): 50 lat filozoficznego zaangażowania (vol. 8, no. 2, 2018). Red. tematyczni Luc Leguérinel & Renata Niziołek. Współred. tomu Wojciech Hanuszkiewicz & Paweł Sznajder.
 17. Terapia i uwalnianie się (vol. 9, no. 1, 2019). Red. Marzenna Jakubczak & Wojciech Hanuszkiewicz.
 18. Teorie pedagogiczne a filozofia (vol. 9, no. 2, 2019). Red. Wojciech Hanuszkiewicz & Anna Szkarska.