numery tematyczne

Kolejne numery tematyczne poświęcone będą następującym zagadnieniom:

1. Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem

Red. Joanna Komorowska i Katarzyna Jażdżewska. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 15 stycznia 2017.

2. Tradycje polskiego liberalizmu. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 30 czerwca 2017.

3. Współczesna filozofia francuska. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 30 września 2017.

4. Józef Maria Bocheński — wpływ i interpretacje. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 30 listopada 2017.

5. Filozofia jako terapia. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 31 grudnia 2017.

Kolejne tematy wkrótce.

W każdym tomie zamieszczamy także teksty niezwiązane z bieżącym tematem. Propozycje artykułów prosimy nadsyłać na adres Redakcji: argument.journal@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

Dotychczas ukazały się numery tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Podmiotowość i samowiedza (vol. 1, no. 1, 2011). Red. Marzenna Jakubczak.
 2. Poszukiwanie doświadczenia liminalnego i granicznego w dyskursie filozoficznym i religijnym (vol. 1, no. 2, 2011). Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Tadeusz Gadacz.
 3. Filozofia i literatura — generacja i transformacja w dyskursie genderowym i postzależnościowym (vol. 2, no. 1, 2012). Red. Urszula Chowaniec i Marzenna Jakubczak.
 4. Niebyt, nicość, pustka (vol. 2, no. 2, 2012). Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Seweryn Blandzi.
 5. Dziedzictwo Oświecenia (vol. 3, no. 1, 2013). Red. Katarzyna Haremska, red. tematyczny Paweł Kłoczowski.
 6. Martin Heidegger — inspiracje, interpretacje, konteksty (vol. 3, no. 2, 2013).  Red. Wojciech Hanuszkiewicz, red. tematyczny Janusz Mizera.
 7. Badania porównawcze religii — metody i zastosowania (vol. 4, no. 1, 2014). Red. Marzenna Jakubczak.
 8. Filozofia nauki z perspektywy współczesnej humanistyki (vol. 4, no. 2, 2014). Red. Grzegorz Trela.
 9. Psychofizyczna jedność ludzkiego Ja. Ujęcie porównawcze: filozofia, literatura i sztuka
  (vol. 5, no. 1, 2015). Red. Marzenna Jakubczak.
 10. Estetyka miasta (vol. 5, no. 2, 2015). Red. Maria Popczyk.
 11. Akademickie religioznawstwo w Azji Południowej. Tom poświęcony pamięci Prof. Josepha T. O’Connella (vol. 6, no. 1, 2016). Red. Marzenna Jakubczak, Asha Mukherjee i Åke Sander.
 12. Bóg i mistyka. W kręgu fenomenologii (vol. 6, no. 2, 2016) . Red. Wojciech Hanuszkiewicz i Paweł Sznajder, red. tematyczny Tadeusz Gadacz.
 13. Buddyzm — między filozofią a religią (vol. 7, no. 1, 2017). Red. Krzysztof Jakubczak. W druku.