Redakcja

ISSN 20841043 (online) wersja referencyjna

Redaktor Naczelna
Marzenna JAKUBCZAK

Sekretarz Redakcji
Wojciech HANUSZKIEWICZ

Członkowie Redakcji
Katarzyna HAREMSKA
Maciej KAŁUŻA
Paweł KŁOCZOWSKI
Joanna KOMOROWSKA
Grzegorz TRELA
Paweł WÓJS

Kontakt: argument.journal@gmail.com

Tel./fax: (0048) 12 662 6223

Siedziba i adres: Redakcja czasopisma ARGUMENT
Uniwersytet Pedagogiczny, IFiS
ul. Podchorążych 2, p. 242
30-084 Kraków

Rytm wydawniczy: Pismo jest półrocznikiem. Poszczególne numery mają charakter tematyczny, a tematy kolejnych anonsowane są systematycznie w redakcyjnych zapowiedziach.

Tryb rozpowszechniania pisma: Treści zawarte w periodyku publikowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej, która stanowi referencyjną wersję czasopisma. Wydajemy drukiem jedynie niewielką liczbę kopii z przeznaczeniem dla Autorów opublikowanych tekstów i Bibliotek oraz w celu archiwizacji. Z zapytaniem o numery archiwalne można zwracać się do Redakcji.

Języki: Akceptujemy teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Korekta językowa: Marta STĘPLEWSKA (1/2 i kolejne); Ewa BEDNARSKA-GRYNIEWICZ (1/1).

Weryfikacja tekstów anglojęzycznych: Hayden BERRY (3/2; 4/1-2); Emily KANE (4/1);  Ursula PHILLIPS (2/1); Guy TORR (1/1-2; 2/2); Douglas SMITH WILLCOX (3/1-2; 4/1).

Weryfikacja tekstów niemieckojęzycznych: Isabel RÖSKAU-RYDEL (1/2; 3/1-2).

Skład i łamanie (pdf oraz druk): Anna OLEK (2/2; 3/1-2; 4/1); Tomasz ZACHARSKI (1/1-2; 2/1).

Projekt logo oraz okładki czasopisma: © Janusz KRUPIŃSKI

Administrator strony www: Marcelina KLIMKOWSKA (od 2015); Mariusz SZKÓŁKA (2010-2014) (projekt strony www – M.J. & M.Sz.).

E-mail: argument.journal@gmail.com