↑ Powrót do wydarzenia

Zaproszenia

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

♦  dla wydawców książek naukowych ♦

W półroczniku „Argument:BPJ” zamieszczamy m.in.: Recenzje i Noty. Działy te mają dostarczyć naszym czytelnikom rzetelnych informacji na temat wydanych ostatnio i godnych polecenia książek poświęconych filozofii. Zapraszamy Wydawców do nadsyłania publikacji. Każda z nadesłanych do nas książek poświęconych filozofii zostanie krótko omówiona w dziale Noty (wzmianka informacyjna do ok. 1 000 znaków), a wybrane publikacje zostaną opisane szerzej w dziale Recenzje (ok. 14 000 znaków każda).