indeks

 

ADAMCZYK Monika
Monika Adamczyk, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Interesuje się: aksjologią, fenomenologią oraz filozofią religii
E-mail: monika.adamczyk.filo@gmail.com
ADHIKARY Chitaranjan
Chitaranjan Adhikary, doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii, Banaras Hindu University, Benares, Indie.
E-mail: cdadhikary@gmail.com
AUGUSTYNIAK Piotr
Piotr Augustyniak, doktor filozofii, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor książki Inna Boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki (Kraków 2009). Publikował w takich czasopismach jak „Przegląd Polityczny”, „Znak”, „Principia”, „Logos i Ethos”.
E-mail: paugusty@o2.pl
BAL NOWAK Maria
Maria Bal Nowak, doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
E-mail: maria.bal.nowak@gmail.com
BARAŃSKA Joanna
Joanna Barańska, studentka filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; terapeuta zajęciowy osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie.
E-mail: bujasjola@poczta.fm
BARTULA Piotr
Piotr Bartula, dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
E-mail: piotr.bartula@uj.edu.pl
BHATTACHARYA Ramkrishna
Ramkrishna Bhattacharya profesor anglistyki, emerytowany członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Grantów (University Grants Commission), wizytujący profesor Indyjskiej Rady Badań Filozoficznych (Indian Council of Philosophical Research), obecnie członek Instytutu Pawłowa (Pavlov Institute) w Kalkucie, Indie. Profesor Bhattacharya zaliczany jest w Indiach do grona najwybitniejszych znawców filozofii czarwaków. Opublikował dotąd 15 książek i ponad 125 artykułów naukowych. Jego publikacje poświęcone materialistycznej filozofii indyjskiej ukazują się regularnie w czasopismach filozoficznych, takich jak: „Journal of Indian Council of Philosophical Research”, „ANNALI” itd. Ostatnio wydał książkę Studies on the Carvaka/Lokayata (Anthem Press, London 2009, drugie wyd.). Niektóre z jego artykułów dostępne są także online: Materialism in India: A Synoptic View (2010): http://en.krishna.deltoso.net/materialism-in-india-a-synoptic-view-by-ramkrishna-bhattacharya; History of Indian Materialism (2011): http://www.carvaka4india.com/2011/12/history-of-indian-materialism.html.
E-mail: ramkrishna.bhattacharya@gmail.com [updated June 2013]
BIGAJ Jan
Jan Bigaj, doktor habilitowany, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, badacz Metafizyki Arystotelesa.E-mail: philaristoteles@gmail.com.
BLANDZI Seweryn
Seweryn Blandzi, prof. dr hab., IFiS PAN w Warszawie. Kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii. Redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, prezes Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, redaktor serii „Hermeneutyka problemów filozofii”, „Studia z filozofii systematycznej”. Zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza starożytnej, historią metafizyki i jej nowożytną transformacją w ontologię, a także filozofią niemiecką i hermeneutyką. Autor m.in. Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w Parmenidesie (Warszawa 1992), Platoński projekt filozofii pierwszej (Warszawa 2002).
E-mail: rekta@pro.onet.pl [aktualizacja 06.2013]
BLAŽEKOVÁ Zuzana
Zuzana Blažeková, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Slowacja. E-mail: zuzanablazekova1@gmail.com
BŁASZCZYK Piotr
Piotr Błaszczyk, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. E-mail: pb@up.krakow.pl
BOGACZYK-VORMAYR Małgorzata
Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, doktor filozofii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Przebywała na stypendiach naukowych m.in. w Salzburgu, Monachium, Mediolanie i we Lwowie. Od roku 2009 jest pracownikiem naukowym w IFZ Salzburg (Internationales Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen). Do jej badawczych zainteresowań należą: filozofa grecka (m.in. Parmenides i Platon), patrystyka (głównie ojcowie pustyni), fenomenologia (Husserl, Stein, Fink), filozofia dialogu (Buber, Lévinas), a także peace studies (Europa Wschodnia, Bałkany, Izrael i Palestyna), resilience studies (zdrowie, analiza egzystencjalna) oraz filozofia sztuki (głównie art brut).
E-mail: bogaczyk@amu.edu.pl
BORYCKI Tomasz
Tomasz Borycki, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [aktualizacja: czerwiec 2015]
W 2011 r. magistrant IFiS UP oraz student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia polityczna, teorie totalitaryzmu.
E-mail: tomasz.tomasz@poczta.onet.pl
BOŻEK Hubert
Hubert Bożek, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
E-mail: h.bozek@gmail.com
BRONS Lajos L.
Lajos L. Brons, doktor, badacz w Instytucie Filozofii, Nihon University w Tokio, oraz adiunkt wykładający filozofię w Lakeland College, Japan Campus w Tokio, Japonia.
E-mail: mail@lajosbrons.net
CHAKRABARTI Arindam
Arindam Chakrabarti, profesor filozofii Uniwersytetu na Hawajach w Manoa, USA, kierownik tamtejszego Centrum Badań nad Azją Południową. Ur. w 1954 r. Po ukończeniu studiów filozoficznych w Indiach (Calcutta University, 1978) kontynuował edukację w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał doktorat z filozofii (Oxford University, 1982). Mając wykształcenie zarówno we współczesnej zachodniej filozofii analitycznej, jak tradycyjnej logice indyjskiej (njaja), podejmuje badania porównawcze integrujące oba dyskursy filozoficzne. Jego liczne publikacje obejmują monografie oraz tomy zbiorowe, wydawane po angielsku oraz w języku bengalskim, m.in. Denying Existence (Kluwer Academic Publishers, 1997), Concept-Possession, Sense Experience and Knowledge of a Language, w: Philosophy of Sir Peter Strawson: Library of Living Philosophers, red. K.T. Hahn; The Cosmic and Social Order of Eating, w: Rta: Cosmic Order and Chaos, red. Kapila Vatsyayan (1997); Nyaya Realism and the Sense Reference Distinction, „Journal of the Indian Council of Philosophical Research” (1997); Seeing Daffodils, Seeing as Daffodils, Seeing Things Called Daffodils, w: Relativism, Suffering and Beyond, red. J.N. Mohanty & P. Billimoria (1997); Rationality in Indian Thought, w: Blackwell’s Companion to World Philosophy, red. E. Deutsch a R. Bontekoe (1997), oraz Meat and Morality in the Mahabharata, w: Epistemology, Meaning and Metaphysics After Matilal, red. Chakrabarti (1997); Analytic versus Comparative: A Bogus Dichotomy in Philosophy, “American Philosophical Association Newsletter” (Autumn 2002); Perception, Apperception, and Non-Conceptual Content, w: Perspectives on Consciousness, red. Amita Chatterjee (2003); P.F. Strawson and Arindam Chakrabarti (red.), Universals, Concepts and Qualities: New Essays on the Meaning of Predicates (2006). Profesor Chakrabarti wykładał w wielu uniwersytetach w Europie, USA i Azji, dając się poznać jako wybitny mówca i dyskutant. W Polsce gościł z wykładami czterokrotnie w latach 2003, 2004, 2005 i 2010. Za każdym razem był gościem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. E-mail: arindam@hawaii.edu
CHATTOPADHYAY Suchorita
Suchorita Chattopadhyay, ur. 1960. Stopnie naukowe B.A., M.A. i Ph.D. w zakresie literatury anglojęzycznej uzyskała w Jadavpur University w Kalkucie, Indie. Obecnie jest profesorem w Instytucie Literatury Porównawczej, Jadavpur University. Obszar jej zainteresowań obejmuje literatury europejskie, translację, literaturę indyjskiej diaspory, literatury i kultury Azji Południowej oraz studia kanadyjskie. Jest założycielką i koordynatorką Centre for Canadian Studies przy Jadavpur University. Zredagowała tom angielskich przekładów opowiadań indyjskich pt. Tapestry. Przełożyła z bengalskiego na angielski także wiele innych opowiadań. Opublikowała również bengalski przekład powieści Amy Ata Aidoo Our Sister Killjoy (Amader Bhogini – Anandaghatini). Ponadto zredagowała pięć tomów poświęconych studiom kanadyjskim. W roku 2010 wraz z Somą Mukherjee współredagowała tom Tracing Transactions: An Anthology of Critical Essays on India and Southeast Asia. E-mail: suchoritachattopadhyay@yahoo.com
CHOWANIEC Urszula
Urszula Chowaniec, wykładowczyni teorii literatury, historii literatury polskiej, kultury języka polskiego i retoryki. Prowadzi badania kulturoznawcze w zakresie teorii i historii literatury polskiej na tle komparatystycznym, a także w zakresie tłumaczeń. Jest adiunktem na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz współpracuje z różnym ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą (z University of Tampere w Finlandii, także z Westminster University w Londynie, z Podyplomowymi Studiami w Zakresie Gender na Uniwersytecie Jagiellońskim). Właśnie kończy książkę na temat melancholii, podróży i bezdomności w najnowszej literaturze polskiej pisanej przez kobiety. Kolejnym projektem jest książka habilitacyjna, która będzie poświęcona monografii prozy kobiecej w Polsce po 1989 roku z perspektywy wątków emigracyjnych, sponsorowana przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce. Wśród jej publikacji znajdują się W poszukiwaniu kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej, Kraków: WUJ, 2007 oraz wydane pod jej redakcją Mapping Experience in Polish and Russian Women’s Writing (Cambridge Scholar Press, 2010), Masquerade and Femininity: Polish and Russian Women’s Writing (Cambridge Scholar Press, 2008). U.Chowaniec@gmail.com.
CIELICZKO Małgorzata
Cieliczko Małgorzata, doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
E-mail: malgorzata.cieliczko@gmail.com
CZYŻOWSKA Dorota
Dorota Czyżowska, doktor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania dotyczące rozwoju myślenia moralnego i jego uwarunkowań, a także kwestii edukacji społeczno-moralnej.
E-mail: dczyzow@apple.phils.uj.edu.pl
DANIŠ Jakub
Jakub Daniš, student filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: jakub.danis@gmail.com
DARGE Rolf
Rolf Darge, profesor antropologii filozoficznej i etyki na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Salzburgu.
E-mail: rolf.darge@uni-koeln.de
DRUM Peter
Peter Drum, doktor, wykładowca w Instytucie Filozofii, Katolicki Uniwersytet Australijski, Melbourne. ABN 15 050 192 660, St Patrick’s Campus, 115 Victoria Parade, Fitzroy, Victoria, Locked Bag 4115, Fitzroy MDC, VIC 3065, Australia.
E-mail: peter.drum@acu.edu.au
ELERT Kinga
Kinga Elert, studentka filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, poetka.
ELŻANOWSKI Andrzej
Andrzej Elżanowski, prof. dr hab. nauk biologicznych, zoolog i bioetyk, profesor zwyczajny w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Etycznego. Wykładowca zoologii w Collegium Humanitatis. Autor ponad stu prac z zakresu ewolucji ptaków i szeroko pojętej bioetyki, m.in. studium etyki Darwina (Lectiones et Acroases Philosophicae 3, 2010: 13-57).
E-mail: elzanowski@miiz.waw.pl
FARRIS Joshua Ryan
Joshua Ryan Farris, doktorant teologii i religioznawstwa na Uniwersytecie w Bristolu. Interesuje się filozofią, teologią oraz badaniami interdyscyplinarnymi. Wyniki swoich dociekań publikował oraz referował na wielu konferencjach. Obecnie kończy badania z zakresu antropologii teologicznej.
E-mail: joshua.r.farris@gmail.com
FILEK Jacek
Jacek Filek, prof. dr hab., profesor w Instytucie Filozofii UJ. Interesuje się: etyką, filozofią egzystencji, filozofią dialogu. Ostatnio opublikował następujące książki: Filozofia jako etyka (2001), Filozofia odpowiedzialności XX wieku (2003 – Nagroda Ministra), Życie, etyka, inni (2010), Etyka. Reinterpretacja (w druku).
E-mail: j.filek@uj.edu.pl
FRENZEL Ivo
Ivo Frenzel, ur. 1924, profesor honorowy Wyższej Szkoły Muzycznej w Hanowerze (Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover), dziennikarz, publicysta. Studiował filozofię i socjologię u Nicolai Hartmana i Helmuta Plessnera w Getyndze. Pracował jako lektor, redaktor naukowy i kierownik wydawnictw. Autor licznych publikacji filozoficznych nt. Kartezjusza, Ernsta Blocha, Martina Heideggera.
FURMAN Michał
Michał Furman, anglista, student filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
GADACZ Tadeusz
GAŁKOWSKI Paweł
Paweł Gałkowski, doktorant w Instytucie Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
E-mail: galkowski.pawel@gmail.com
Tadeusz Gadacz, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bliski współpracownik i przyjaciel ks. Józefa Tischnera, redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN. Autor wielu prac z zakresu historii filozofii, metafizyki, antropologii filozoficznej, filozofii religii. Ostatnio opublikował: Filozofia Boga w XX wieku (Kraków 2007), Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1-2 (Kraków 2009). E-mail: tgadacz@ifispan.waw.pl
GAWLINA Manfred
Manfred Gawlina, doktor filozofii, badacz niezależny, mieszkający w Monachium, Niemcy; opublikował między innymi (1996) Das Medusenhaupt der Kritik: die Kontroverse zwischen Immanuel Kant und Johann August Eberhard Berlin: De Gruyter Kantstudien: Ergänzungshefte Band 128); (2001) Interpersonalita e prassi. Per una filosofia trascendentale dell’economia e del diritto. Napoli: La Citta del Sole; (2002) Grundlegung des Politischen in Berlin. Fichtes späte Demokratie-Theorie in ihrer Stellung zu Antike und Moderne Berlin: Duncker & Humblot (Beiträge zur Politischen Wissenschaft Band 124).
E-mail: Manfred.Gawlina@gmx.de
GREISCH Jean
Jean Greisch, profesor filozofii, urodzony w 1942 roku (Wielkie Księstwo Luksemburga). Były dziekan Wydziału Filozofii Instytutu Katolickiego w Paryżu Profesor na katedrze Romano Guardiniego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (2009-2012). Członek „Comité éditorial Paul Ricoeur”. Obublikował min.: Hermeneutik und Metaphysik. Eine Problemgeschichte, München, W. Fink, 1993 ; L’Arbre de vie et l’arbre du Savoir. Les racines phénoménologiques de l’herméneutique heideggérienne, Paris, Ed. du Cerf, 2000 ; Le Cogito herméneutique. L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Paris, Vrin, 2000 ; Paul Ricoeur : l’itinérance du sens. Grenoble, Jérôme Millon, 2001 ;Fehlbarkeit und Fähigkeit. Paul Ricoeurs philosophische Anthropologie, Münster, LIT-Verlag, 2008 ; Qui sommes-nous ? Chemins phénoménologiques vers l’homme, Bruxelles, Peeters, 2008 ; Du non-autre au tout-autre. Dieu et l’absolu dans les théologies philosophiques de la modernité, Paris, PUF, 2012
E-mail: greisch@wanadoo.fr
GURCZYŃSKA-SADY Katarzyna
Katarzyna Gurczyńska-Sady, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierownik Katedry Filozofii Kultury.
E-mail: katarzyna.sady@gmail.com
HANUSZKIEWICZ Wojciech
Wojciech Hanuszkiewicz, dr filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze: XIX- i XX-wieczne koncepcje metafizyki, fenomenologia, neokantyzm, filozofia Hermanna Lotzego.
E-mail: wojciechhan@wp.pl
HAREMSKA Katarzyna
Katarzyna Haremska, doktor filozofii, ekonomistka. Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykładowca filozofii społecznej i historii doktryn politycznych. Autorka licznych prac z zakresu filozofii politycznej i historii idei. Ostatnio opublikowała książkę Po pierwsze, przeżyć. Studia z filozofii liberalizmu (2011).
E-mail: haremska@poczta.onet.pl
HEFLIK Włodzimierz
Włodzimierz Heflik, dr hab. filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wykłada epistemologię i filozofię niemiecką. Jest autorem wielu artykułów w języku polskim oraz niemieckim na temat myśli Kanta i Wittgensteina. E-mail: wheflik@yahoo.co.uk
HOCHKEPPEL Willy
Willy Hochkeppel, ur. 1927, dr filozofii, studiował współczesną literaturę niemiecką, historię, psychologię i filozofię w Monachium, dziennikarz, publicysta.
HOŁY-ŁUCZAJ Magdalena
Magdalena Hoły-Łuczaj, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze to historia filozofii współczesnej, zwłaszcza filozofia Martina Heideggera, antropologia filozoficzna, filozofia polska oraz teoria literatury
E-mail: m.holy.luczaj@gmail.com
IDZIAK Urszula
Urszula Idziak, doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary zainteresowań: chrześcijaństwo i współczesna filozofia, postsekularyzm, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy i dekonstrukcja chrześcijaństwa, myśl religijna późnego Wittgensteina. E-mail: urszulaidziak@yahoo.com
JACQUETTE Dale
Dale Jacquette, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria. Swoją karierę naukową rozpoczął w Brown University, gdzie doktoryzował się pod kierunkiem Rodericka M. Chisholma. Członek wielu międzynarodowych organizacji, towarzystw, redaktor znaczących przedsięwzięć wydawniczych. Jego główne obszary badawcze to filozofia Hume’a, filozofia Schopenhauera, szkoła Brentana, filozofia analityczna, filozofia umysłu, logika, etyka. Opublikował m.in. Philosophy of Mind (1994), David Hume’s Critique of Infinity (2001), Ontology (2002), The Philosophy of Schopenhauer (2005), Dialogues on the Ethics of Capital Punishment (2009). Russell versus Meinong: The Legacy of ‚On Denoting’ (edited with Nicholas Griffin, 2009); Reason, Method, and Value: A Reader on the Philosophy of Nicholas Rescher (edited and with a critical introduction) (2009).
JAKUBCZAK Krzysztof
Krzysztof Jakubczak, dr filozofii, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Autor licznych artykułów i tekstów monograficznych poświęconych głównie filozofii i kulturze buddyjskiej oraz filozoficznym podstawom dialogu międzyreligijnego. Ostatnio opublikował książkę Madhjamaka Nagardżuny. Filozofia czy terapia? (Kraków 2010). E-mail: x.jakubczak@gmail.com
JAKUBCZAK Marzenna
Marzenna Jakubczak, dr hab. filozofii, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Filozofii, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Specjalizuje się w filozofii indyjskiej, filozofii podmiotu oraz filozofii kultury. Autorka i redaktorka kilku książek, m.in.: Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii idyjskiej (sankhja-joga) (2013); Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej (1999); Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii (2005). Opublikowała wiele artykułów w języku polskim i angielskim, m.in.: Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy (2013), Why didn’t Siddhartha Gautama become a Samkhya philosopher, after all? (2012), Przyroda w filozofii i kulturze Indii (2011), Natura i Bogini. Ekofeministyczna rewizja mitów według Mariji Gimbutas (2011), What is the sense of ego-maker in classical Samkhya and Yoga? (2009), Rabindranath Tagore i jego idea jedności ogólnoludzkiej (2006). E-mail: marzenna.jakubczak@gmail.com
JAKUBOWSKI Zbigniew
Zbigniew Jakubowski, doktorant w Collegium Civitas (Warszawa) pisze pracę o myśli społecznej Eugena Rosenstocka-Huessy pod opieką prof. dr hab. Tadeusza Gadacza. Ur. 17.05.1970 w Skwierzynie. W 1999 r. absolwent Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 r. ukończył Podyplomowe Studium Przekładu przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. ukończył Podyplomowe Indywidualne Studia w zakresie Socjologii w Collegium Civitas pod patronatem Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Publikacje: Myślenie mowy w dążeniu do osiągnięcia ładu i tożsamości społecznej według Eugena Rosenstocka-Huessy w: Ideologie – Państwa – Społeczeństwa, (red. Ryszard Żelichowski), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011. Zainteresowania: podróże kulturowe, wędrówki górskie, religia, sport, muzyka, nauka języków obcych.
JEWUŁA Artur
Artur Jewuła, doktorant w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przygotowuje dysertację doktorską poświęconą elememtom dialogicznym w myśli Heideggera. Główny obszar zinteresowań: filozofia dialogu, współczesna filozofia człowieka.
E-mail: artur.jewula@uj.edu.pl
KAMIŃSKA Sonia
Sonia Kamińska, dr filozofii, w latach 2003-2008 studiowała filozofię w Instytucie Filozofii UJ. W 2008 obroniła pod kierunkiem dra hab. prof. UP Pawła Kłoczowskiego pracę magisterską poświęconą zjawisku resentymentu w dziełach Friedricha Nietzschego i Maxa Schelera. W latach 2008-2009 odbyła studia podyplomowe na kierunku Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W 2009 r. rozpoczęła studia doktoranckie w IF UJ, które ukończyła z wyróżnieniem w czerwcu 2013 r. Jej praca doktorska pod kierunkiem dra hab. Janusza Mizery nosiła tytuł „Aristotelica Franza Brentano ze szczególnym uwzględnieniem brentanowskiej interpretacji arystotelesowskiego Bóstwa oraz relacji Bóstwo – człowiek” (recenzenci: dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski, prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska). Zajmuje się również przekładami dzieł Franza Brentano. Przetłumaczyła „Arystoteles i jego światopogląd” (Kraków 2012), a obecnie pracuje nad „Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos”. W styczniu i lutym 2013 roku była afiliowana (academic visitor) przy projekcie Power Structuralism in Ancient Philosophy prowadzonym przez dr. Annę Marmodoro w Corpus Christi College (Uniwersytet Oksfordzki). Zainteresowania: Franz Brentano, Arystoteles, szkoła lwowsko-warszawska, Kazimierz Twardowski, intencjonalność, teoria przedmiotów, filozofia umysłu, nieśmiertelność, starożytne i średniowieczne embriologie, dusza rozumna, nous poietikos.
E-mail: kaminska.sonia@gmail.com
KASUYA Akiko
Akiko Kasuya, profesor w Kyoto City University of Arts, Japonia.
E-mail: kasuya@kcua.ac.jp
KAUL Ashok
Ashok Kaul, profesor w Instytucie Socjologii, Banaras Hindu University, Benares, Indie.
E-mail: ashokkaulbhu@gmail.com
KĄCKA Eliza
Eliza Kącka, ukończyła filologię polską w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UMK i Akademię Artes Liberales; doktorantka. Pisze o literaturze i filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku. Zamierza napisać o filozofach z kręgu Joachima Rittera. W 2012 roku wydała książkę Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida. Zainteresowania: antropologia filozoficzna, hermeneutyka, modernizm w literaturze.
KING Ian W.
Ian W. King, profesor estetyki i zarządzania, wykładowca London College of Fashion oraz University of the Arts, Wielka Brytania.
E-mail: i.king@fashion.arts.ac.uk
KŁECZEK Magdalena
Magdalena Kłeczek, doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: madlen1110@gmail.com
KŁOCZOWSKI Paweł
Paweł Kłoczkowski, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie kieruje Katedrą Filozofii Społecznej IFiS UP.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ Blanka
Blanka Knotková-Čapková, profesor w Instytucie Studiów Genderowych Uniwersytetu Karola w Pradze oraz w Instytucie Studiów Azjatyckich, Metropolitan University Prague, Czechy. Ukończyła indologię, obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje literaturę bengalską oraz feministyczne i kulturowe studia porównawcze. Wykłada na temat zagadnień związanych z płcią kulturową (gender) w literaturze, religii i w kontekście studiów postkolonialnych. Członkini Czeskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (język bengalski i angielski). Jej wybrane publikacje: Poetry of Bengali Modernism, Prague 2003 (w języku czeskim); Gender Archetypes in Indian Culture (w druku, w języku czeskim), a także artykuły w tomach zbiorowych: Dasgupta, S. – Guha, Ch. (red.). Breaking the Silence, Calcutta 2011; Kalnicka, Zdenka (red.). Water and Women in Past, Present and Future, Xlibris, USA 2007; Jakubczak, M. (red.). Wizerunki kobiety w kulturze Indii (Images of Woman in Indian Culture), Kraków 2005; Damsteegt, T. (red.). Heroes and Heritage. The Protagonist in Indian Literature and Film, Leiden 2003.
KOŁDRZAK Elżbieta
Elżbieta Kołdrzak, doktor, adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej, Katedra Dramatu i Teatru, Uniwersytet Łódzki.
E-mail: elakol@uni.lodz.pl
KUKUŁA Alicja
Alicja Kukuła, absolwentka filozofii, studentka studiów II stopnia w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
KUPCZAK Rafał
Rafał Kupczak, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, badacz niezależny.
E-mail: rafalkupczak@wp.pl
LEE GROSSKOPF Wendy
Wendy Lee Grosskopf, Ph.D., University of Rhode Island, Kingston, USA.
E-mail: wendy_grosskopf@uri.edu
LIPOWICZ Markus
Markus Lipowicz, doktor nauk społecznych, socjolog. Wychowany w Niemczech, tytuł magistra oraz doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się kulturowymi i społecznymi konsekwencjami ponowoczesności oraz zachodnią kulturą medialną. Publikował między innymi w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Kulturze” i „Polityce”.
E-mail: markus.lipowicz@onet.eu
LUBECKI Marcin
Marcin Lubecki, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”. Współpracuje z „Estetyką i Krytyką” oraz „The Polish Journal of the Arts and Culture”. Redaktor wydanej w roku 2012 książki pt. Refleksje na temat ponowoczesności.
E-mail: marcinlubecki@interia.eu
ŁUSZCZYKIEWICZ Antonina
Antonina Łuszczykiewicz, absolwentka kulturoznawstwa, studiów dalekowschodnich I-go stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentka ogólnopolskich konferencji naukowych, m.in. „NEOAzja” oraz Dni Indyjskie (UJ w Krakowie) „Obywatele w działaniu. Orient a przemiany społeczne” (UŁ w Łodzi), „Wschód – nie zawsze Daleki” (UMCS w Lublinie). Autorka publikacji pokonferencyjnej Od symbolu rewolucji do ikony popkultury. Ewolucja wizerunku Mao Zedonga w świetle przemian społecznych w Chinach. Uczestniczyła w organizacji cyklu zajęć dydaktycznych dla dzieci w Instytucie Konfucjusza w Krakowie. Interesuje się problematyką uprzedzeń i stereotypów, w szczególności za czasów kolonialnych.
MAJCHEREK Janusz A.
Janusz A. Majcherek, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierownik Katedry Socjologii Kultury.
E-mail: janumaj@ists.pl
MELIN Roger
Roger Melin, dr filozofii, starszy wykładowca, Dalarna University w Falun (School of Education and Humanities), Szwecja. Ur. w 1965 r. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie filozofię języka i filozofię umysłu (zwłaszcza pojęcie osoby), ontologię i etykę. Opublikował m.in. monografię Persons – Their Identity and Individuation (1998), oraz artykuł Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten, 2005 [Doping and Truthfulness: an attempt to justify the prohibition against doping in sports].
MICHALSKA Anna
Anna Michalska, doktor, adiunkt w Zakładzie Teorii Poznania i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
MILEWSKA Iwona
Iwona Milewska, doktor, adiunkt w Instytucie Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
E-mail: milewska.iwona@gmail.com
MIREK Ryszard
Ryszard Mirek, dr hab. filozofii, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii UP. Opublikował wiele artykułów, m.in. Local Finitness and Substructural Algebras, “The Bulletin of Symbolic Logic” (2005); oraz Algebraization of non-classical logics, “The Bulletin of Symbolic Logic” (2007).
MIZERA Janusz
Janusz Mizera, dr hab., Zakład Historii Filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
E-mail: ereignis@o2.pl
MRÓWKA Kazimierz
Kazimierz Mrówka, doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
MUKHERJEE Asha
Asha Mukherjee, profesor w Instytucie Filozofii i Religii, Uniwersytet Visva-Bharati, Indie.
E-mail: asha.mukherjee@visva-bharati.ac.in
MUKHERJEE Bijoy
Bijoy Mukherjee, profesor w Instytucie Filozofii i Religii Uniwersytetu Visva-Bharati w Śantiniketan, Indie. Doktoryzował się na podstawie pracy poświęconej podstawom mechaniki kwantowej. Opublikował liczne artykuły, głównie na temat filozofii nauki: Ethics in Economics: Question of Possibility and Objectivity (2006), Methodology of Economics: Sen and Cartwright (2005), Padigms in Philosophy of Science (2005), Consciousness and Theorising about It (2003). Obecnie jego zainteresowania badawcze skupiają się na filozofii ekonomii i nauk społecznych, a także na historii nauki w Indiach, w szczególności na indyjskiej recepcji europejskiego Oświecenia.
MUKHERJEE Prasita
Prasita Mukherjee, doktorantka w Instytucie Anglistyki, University of Calcutta, oraz wykładowczyni w Shri Shikshayatan College w Kalkucie, Indie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z płcią kulturową (gender studies) i tej właśnie problematyce poświęcone były jej dotychczasowe publikacje i wystąpienia podczas konferencji naukowych.
MURAWSKA Monika
Monika Murawska, doktor filozofii i absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii Wydziału Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest trzykrotną stypendystką Rządu Francuskiego, sekretarzem redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” i Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Tłumaczy z języka francuskiego; autorka książek: Problem innego (2005), Filozofowanie z zamkniętymi oczami (2011) i Jean Renoir. Malarz kadrów (2012).
E-mail: monikamurawska@yahoo.fr
NOWACZYK Adam
Nowaczyk Adam, prof. dr hab., emerytowany kierownik Katedry Filozofii Analitycznej, Uniwersytet Łódzki.
E-mail: nowaczyk@uni.lodz.pl
NOWAK Magdalena
Magdalena Nowak (ur. 1985), absolwentka Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, historyczka sztuki, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN w Warszawie. Zajmuje się teorią sztuki, reprezentacją historii i pamięci w sztuce, teorią Pathosformel i Nachleben Aby’ego Warburga oraz problemem reprezentacji emocji i patosu.
PAŁKA Marta
Marta Pałka, studentka filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie. Tańczy i uczy tańca. W 2013 roku otrzymała dyplom zawodowego tancerza przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich. Łącząc praktykę z teorią, swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół filozofii tańca i estetyki tańca.
E-mail: marta.libertow@gmail.com
PHILLIPS Ursula
Ursula Phillips, honorowa członkini zespołu badawczego w Instytucie Badań Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich w University College London, Wielka Brytania. Jest autorką publikacji dotyczących literatury polskiej, głównie zagadnieniom historii literatury kobiet, kwestiom płci kulturowej (gender studies) i feminizmu. Jest także tłumaczką polskiej literatury i opracowań naukowych na język angielski. Opublikowała książkę Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia (IBL PAN, 2008) jest współredaktorką tomów Masquerade and Femininity: Essays on Russian and Polish Women Writers (2008) oraz Mapping Experience in Polish and Russian Women’s Writing (2010).
PIECUCH Czesława
Czesława Piecuch, prof. dr hab. Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: cechnap@op.pl
PIECUCH Joachim
Joachim Piecuch, profesor Uniwersytetu Opolskiego, dr habilitowany, ksiądz katolicki, adiunkt w Katedrze Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii Wydziału Teologicznego UO. Opublikował m.in. Das Verständnis von Erfahrung bei Franz Rosenzweig (Kraków 1992), Doświadczenie Boga. Propozycja Bernharda Weltego na tle sporu o pojęcie doświadczenia fenomenologicznego (Opole 2004).
E-mail: jpiecuch@opole.opoka.org.pl
PIEKARZ Michał
Michał Piekarz, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się teorią sprawiedliwości, etyką Kantowską i utylitaryzmem Richarda Hare’a.
E-mail: michalpiekarz@op.pl
PIERZGA Joanna
Joanna Pierzga, magister filozofii i animacji społeczno-kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w Studium Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: pierzdzanka@gmail.com
PIETTE Albert
Albert Piette, antropolog, profesor w Paris West University Nanterre La Défense, Paryż, Francja.
E-mail: piettealbert@hotmail.com
POLAK Marcin
Marcin Polak, dr filozofii, performer, dramaturg, założyciel „grupy odśrodkowej”.
POPCZYK Maria
Maria POPCZYK, dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wicedyrektor Instytutu Nauk o Kulturze. Estetyczka i teoretyk sztuki, zajmuje się estetyką ekspozycji muzealnych, estetyką przyrody oraz estetycznymi aspektami emocji, autorka książki Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki (Kraków Universitas, 2008), redaktor tomów zbiorowych, ostatnio tomu „Kultury Współczesnej”, Przemyśleć przyrodę, 1/2011.
PRUSKI Paweł
Paweł Pruski, doktorant w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
E-mail: pawel.pruski@uj.edu.pl
PYRA Leszek
Leszek Pyra, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prodziekan Wydziału Humanistycznego UP. Główne obszary badań: antropologia filozoficzna, etyka, ekofilozofia. Członek amerykańskich towarzystw naukowych The Institute of Elemental Ethics i The World Phenomenology Institute. Ostatnio wykładał w University of Harvard Radcliffe College.
lepyra@op.pl
PYZNAR Konrad
Konrad Pyznar, doktorant filozofii oraz absolwent historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Interesuje się filozofią Fryderyka Nietzschego i Hansa Vaihingera, wpływem mitologii i czynników politycznych na powstanie filozofii w antycznej Grecji, a także cywilizacjami antycznymi. [Updated June 2013]
E-mail: konradpyznar@gmail.com
ROMANOWICZ Beata
Beata Romanowicz, kurator Działu Sztuki Dalekiego Wschodu w Muzeum Narodowym w Krakowie, absolwentka konserwatorstwa i muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
E-mail: beor@wp.pl
ROSTALSKA Agnieszka
Agnieszka Rostalska, doktorantka w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie filozofię i kulturę indyjską, w szczególności metafizykę sankhji-jogi i njaji-wajsiesziki. Doktorantka w Zakładzie Indyjskich Języków i Kultur, Ghent University, Belgia.
E-mail: arostalska@gmail.com. [Updated June 2014]
RYTKӦNEN Marja
Marja Rytkӧnen, docent w zakresie literatury i kultury rosyjskiej. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Rosji na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii w Joensuu. Jej praca doktorska poświęcona była analizie rosyjskich tekstów autobiograficznych, pisanych przez kobiety w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ((About the Self and Time, 2004). Jej badania koncentrują się wokół współczesnej literatury kobiet w Rosji, kulturoznawstwa i studiów gender. Jest współautorką i współredaktorką tomów: Real Stories, Imagined Realities (2007), Masquerade and Femininity (2008) Mapping Experience (2010). Wspólnie z Ilkką Pietilä zredagowała teksty na temat zdrowia publicznego oraz interpretacji zdrowia w Rosji. Obecnie pracuje nad rosyjską literaturą migracyjną w Finlandii oraz problemem etniczności w literaturze rosyjskiej.
SAJDEK Paweł
Paweł Sajdek, dr hab., adiunkt, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Updated June 2012]
SANDER Åke
Åke Sander, profesor w Instytucie Literatury, Historii Idei i Religii, Uniwersytet w Geteborgu, Szwecja. [Updated June 2014]
E-mail: aake.sander@religion.gu.se
SAXENA Neela Bhattacharya
Neela Bhattacharya Saxena jest profesorem anglistyki w Nassau Community College, New York, gdzie wykłada literaturę angielską, amerykańską i południowo-azjatycką. Prowadzi także kursy z zakresu Women’s Studies oraz multidyscyplinarnej historii idei. Jest autorką książki In the Beginning Is Desire: Tracing Kali’s Footprints in Indian Literature (2004). Opublikowała również wiele artykułów, m.in. Gynocentric Thealogy of Tantric Hinduism, [w:] The Oxford Handbook of Feminist Theology, red. Mary McClintock Fulkerson i Sheila Briggs (2011); Gaia Mandala: An Eco-Thealogical Vision of the Indic Shakti Tradition „InterCulture: An Interdisciplinary Journal”; oraz Color of God: Resplendent Clay of Hinduism as the Glow of the Ineffable, [w:] Living Our Religions (2008). [Updated June 2012]
SCHMÜCKER Marcus
Marcus Schmücker, doktor, adiunkt w Instytucie Kultury i Intelektualnej Historii Azji, Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń. [Updated June 2014]
E-mail: marcus.schmuecker@oeaw.ac.at
SCHWEIGER Gottfried
Gottfried Schweiger, doktor, pracuje w Center for Ethics and Poverty Research na Uniwersytecie w Salzburgu. Interesuje się filozofią społeczną i polityczną, szczególnie zagadnieniem pracy i ubóstwa, a także filozofią sportu. Współautor książki Menschenwürdiges Arbeiten. Eine Herausforderung für Gesellschaft, Politik und Wissenschaft (2009 – razem z Thomasem Böhlerem, Otto Neumaierem, Clemensem Sedmakiem).
E-mail: gottfried.schweiger@sbg.ac.at
Web: http://sbg.academia.edu/GottfriedSchweiger
SEIDLER Paulina
Paulina Seidler, doktorantka w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
E-mail: pseidler@student.uw.edu.pl
SELLMER Sven
Sven Sellmer, dr filozofii, sanskrytolog, adiunkt w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie naucza sanskrytu i filozofii indyjskiej.Tytuł magistra i doktora filozofii uzyskał w Uniwersytecie w Kilonii, Niemcy. Jego praca magisterska zawierała analizę logiczną poematu dydaktycznego Parmenidesa (Argumentationsstrukturen bei Parmenides, Frankfurt am Main 1998), natomiast dysertacja doktorska stanowiła porównawcze stadium indyjskich i greckich poglądów filozoficznych na temat zagadnienia podmiotowości (Formen der Subjektivität, Freiburg/München 2005). Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz niemieckiego przekładu dzieła Daśakumaracarita Dandina (Die Abenteuer der zehn Prinzen, Zürich 2006). [Updated June 2011]
SOCHACKI Łukasz
Łukasz Sochacki, doktorant w Instytucje Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [Updated June 2013]
SOKOL Elena
Elena Sokol, emerytowana profesorka Instytutu Rosjoznawstwa w College of Wooster, Ohio, USA. Jest autorką tomu Russian Poetry for Children (University of Tennessee Press, 1985). Od lat 90-tych w swoich badaniach skupia się na współczesnych pisarkach czeskich, prowadzi z nimi wywiady, z których część będzie włączona do jej bieżącego projektu – książki na temat pisarstwa czeskich autorek epoki postkomunistycznej. Opublikowała wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach, ostatnio A City of one’s own: the intersection of urban space and consciousness in novels by Daniela Hodrová and Virginia Woolf’ w piśmie „Slovo a smysl / Word & Sense. A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies” (8, nr 15, 2011). Niebawem w tomie pt. New Women’s Writing in Russia, Central and Eastern Europe: Gender, Generation and Identities (Cambridge Scholars Publishing) wyjdzie jej artykuł Spinning her web: Novels of Daniela Hodrová through a gendered lens. [Updated June 2012]
SPRYSZAK Przemysław
Przemysław Spryszak,adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
E-mail: p.spryszak@iphils.uj.edu.pl
STANISZEWSKA Elżbieta
Elżbieta Staniszewska, doktor, adiunkt na Wydziale Sztuki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
E-mail: e.staniszewska@uthrad.pl
STEKELER-WEITHOFER Pirmin
Pirmin Stekeler-Weithofer, studiował filozofię, lingwistykę i matematykę w Konstancji, Berlinie, Pradze i Berkeley. Od 1992 profesor filozofii na Uniwersytecie w Lipsku, od 2008 prezydent Saksońskiej Akademii Nauk, prowadził badania i wykładał w Campinas 1988, Swansea 1997/98, Pittsburgh 1990-1992 i 2006, Nowym Yorku 2002, Paryżu 2012. Podejmowane tematy: logika filozoficzna, filozofia języka, filozofia matematyki, Platon, Kant, Hegel, Wittgenstein. Opublikował między innymi: (2012) Denken. Tübingen: Verlag Mohr/Siebeck; (2011) Sinn. Grundthemen der Philosophie. Berlin: Verlag de Gruyter; (2008) Formen der Anschauung. Verlag de Gruyter, Berlin; (2006) Philosophiegeschichte. Berlin: Verlag de Gruyter; (2005) (wspólnie z Friedrichem Kambartelem) Sprachphilosophie. Probleme und Methoden. Stuttgart: Reclam; (2005) Philosophie des Selbstbewußtseins. Hegels System als Formanalyse von Wissen und Autonomie. Frankfurt/M: Suhrkamp; (2004) Was heißt Denken? Von Heidegger über Hölderlin zu Derrida. Bonn: Bonn University Press; (1995) Sinn-Kriterien. Die logischen Grundlagen kritischer Philosophie von Platon bis Wittgenstein. Paderborn: Verlag Schöningh ; (1992) Hegels Analytische Philosophie. Die Wissenschaft der Logik als kritische Theorie der Bedeutung. Paderborn: Verlag Schöningh; (1986) Grundprobleme der Logik. Elemente einer Kritik der formalen Vernunft. Berlin: Verlag de Gruyter.
E-mail: stekeler@uni-leipzig.de
STOLZENBERG Jürgen
Jürgen Stolzenberg, profesor filozofii (em.) Uniwersytetu Martina Lutra Halle-Wittenberg. Autor wielu książek, artykułów poświęconych historii filozofii nowożytnej, filozofii Kanta, niemieckiego idealizmu, neokantyzmu, wczesnego Heideggera, estetyki, teorii subiektywności. Członek wielu międzynarodowych towarzystw i gremiów akademickich, redaktor licznych projektów wydawniczych. Opublikował między innymi: (1986) Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung: Die Entwicklung in den Wissenschaftslehren von 1793/94 bis 1801/02. Stuttgart: Klett-Cotta. (1995) Ursprung und System. Probleme der Begründung systematischer Philosophie im Werk Hermann Cohens, Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (2011) Seine Ichheit auch in der Musik heraustreiben. Formen expressiver Subjektivität in der Musik der Moderne. München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung.
E-mail: stolzenberg@phil.uni-halle.de
SURY Paulina
Paulina Sury, doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Humanistyczny.
E-mail: p.sury@interia.pl
SZEPIENIEC Katarzyna
Katarzyna Szepieniec, doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: katarzyna.szepieniec@gmail.com
SZNAJDER Paweł
Paweł Sznajder, magister filozofii, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie doktorant Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: hermeneutyka, filozofia dialogu. Pozostaje pod naukową opieką profesora Tadeusza Gadacza. [Updated December 2011]
SZWED Antoni
Antoni Szwed, dr filozofii, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego, badacz filozofii S. Kierkegaarda i tłu­macz jego dzieł z języka duńskiego (m.in. Pojęcie lęku, Dziennik (wybór), Czyny miłości). Obecnie prowadzi studia porównawcze: Kant-Hegel-Kierkegaard w zakresie etyki i filozofii religii. [Updated June 2012]
SZYRWIŃSKA Anna
Anna Szyrwińska, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Przygotowuje dysertację doktorską poświęconą etyce Kanta. Zainteresowania badawcze: filozofia praktyczna, filozofia i teologia oświecenia.
TRELA Grzegorz
Grzegorz Trela, doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [Updated June 2014]
trelok@gmail.com
TRELA Renata
Renata Trela, doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. [Updated June 2014]
E-mail: relare@gmail.com
TRITTEN Tyler
Tyler Tritten, doktor, stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta,
Albert Ludwigs-Uniwersität, Fryburg, Niemcy.
E-mail: tylertritten@hotmail.com
URBANEK Maciej
Maciej Urbanek, doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś od października 2011 roku zatrudniony jest jako asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jego zainteresowania skupiają się na egzystencjalizmie oraz antropologii filozoficznej.
E-mail: urbanek.mac@gmail.com [Updated June 2013]
VENIERI Maria
Maria Venieri, profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Krety, Rethymno, Grecja.
E-mail: venieri@phl.uoc.gr
WACHOWSKI Witold
Witold Wachowski, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie redaktor naczelny interdyscyplinarnego czasopisma Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej.
E-mail: witoldwachowski@gmail.com
WAŁEK Janusz
Janusz Wałek, doktor historii sztuki, wieloletni kierownik Działu Malarstwa Europejskiego Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie, wykładowca historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
E-mail: jwalek@muzeum.krakow.pl
WARCHALA Michał
Michał Warchala, doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: mwarch@interia.pl
WAWRZYNIAK Jan
Jan Wawrzyniak, adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: janekwaw@poczta.fm
WESOŁOWSKA Agnieszka
Agnieszka Wesołowska, adiunkt w Zakładzie Antropologii Filozoficznej
i Filozofii Cywilizacji, Uniwersytet Śląski, Katowice.
E-mail: aletheia2@interia.pl
WIETESKA Witold
Witold Wieteska, doktorant, w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Humanistyczny.
E-mail: witoldwieteska@interia.pl
WILLASCHEK Markus
Markus Willaschek, profesor filozofii na Universitecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Opublikował: Praktische Vernunft. Handlungstheorie und Moralbegründung bei Kant, Stutt-gart/Weimar: Metzler, 1992; Der mentale Zugang zur Welt. Realismus, Skeptizismus und Intentionalität, Frankfurt: Klostermann, 2003 oraz liczne artykuły poświęcone filozofii Kanta, filozofii działania, wolnej woli i epistemologii.
WWW: http://www2.uni-frankfurt.de/44528331/Willaschek_Marcus
E-mail: willaschek@em.uni-frankfurt.de
WIŚNIEWSKA Lidia
Lidia WIŚNIEWSKA, profesor polonistyki, kierownik Zakładu Literatury Powszechnej i Komparatystyki w Instytucie Filologii Polskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorką wielu publikacji m.in. książki Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury (2009), będącej efektem jej wieloletniej pracy nad stworzeniem nowej koncepcji w humanistyce. Profesor Wiśniewska łączy różne pola refleksji metodologicznej – mitograficznej, historiograficznej, literaturoznawczej i metanaukowej. Od wielu lat jest organizatorką cyklów interdyscyplinarnych konferencji, w dużej części również międzynarodowych, z udziałem specjalistów z Japonii, Hiszpanii, Ukrainy, Węgier i Słowacji. Kolejne cykle poświęcone były następującym zagadnieniom: „Świat jeden, ale nie jednolity”, „Mity, mitologie, mityzacje – nie tylko w literaturze”, „Mityczne postacie kultury – nie tylko w literaturze”. Inicjatywą prof. Wiśniewskiej są również działania bydgoskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
WOLAK Zbigniew
Zbigniew Wolak, dr hab., profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny.
E-mail: zbigniew.wolak@upjp2.edu.pl
WOŹNIAK Cezary
Cezary Woźniak, dr hab. studiował historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1996 obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie nadał mu w roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2010 pracuje w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Autor książek Martina Heideggera myślenie sztuki (1998, 2004) i Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii (2008). Publikacje m.in. w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Principiach”, „Studiach Humanistycznych”, „Studia Philosophiae Christianae”. Założyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa A. Główne obszary zainteresowań naukowych: fenomenologia, buddologia, filozofia kultury, estetyka.
E-mail: cezary.g.wozniak@gmail.com
WÓJCIK Anna Iwona
Anna Iwona Wójcik, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii; adiunkt w Zakładzie Filozofii Kultury w Zespole Badawczym Filozofii Wschodu; obszar badań to konfucjanizm, filozofia ogrodu, chińska filozofia sztuki. Najważniejsze publikacje: Konfucjusz (1995), Wolność i władza. Filozoficzne idee cywilizacji liberalnej i konfucjańskiej w próbie międzykulturowego porównania (2002); Ogrody – zwierciadła kultury tom I Wschód, tom II Zachód redakcja wraz z dr hab. Leszkiem Sosnowskim (2004, 2008), Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego (2010). [Updated June 2012]
E-mail: aiwojcik@poczta.onet.pl
WÓJS Paweł
Paweł Wójs, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
E-mail: pawelwojs@gmail.com
YAACOB Solehah
Solehah Yaacob, doktor, profesor w Instytucie Języka i Literatury Arabskiej, Międzynarodowy Uniwersytet Islamski, Malezja. Wszystkie tytuły naukowe uzyskała w MUI, specjalizując sie w filozofii gramatyki języka arabskiego. Opublikowała i zredagowała kilka książek, m.in. wydany ostatnio w Egipcie tom rekomendowany jako podręcznik dla studentów. Swoje artykuły publikowała w wielu czasopismach naukowych: Majma` Lughawy (Jordan), Journal of Social Sciences (Singapur), Common Ground (Australia), Journal of at-Tajdid International Islamic University (Malezja), Journal of Kulliyah Darul Ulum (Egipt), Journal of Majallah al-Mahakkamah al-Ma`arif al-Jami`iyah (Irak), Sino English Teaching (USA), International Journal of Social Science and Humanity (Hong Kong), International Journal of Language, Literature & Education (Hong Kong), Arab Journal of Humanities (Kuwejt), etc. Wygłosiła liczne referaty podczas międzynarodowych konferencji w Brunei, Egipcie, Indonezji, Iranie, Malezji, Turcji i USA. [Updated December 2013]
E-mail: solehah71@gmail.com
ZELEK Jacek
Jacek Zelek, ukończył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przygotowuje rozprawę doktorską z filozofii Emanuela Levinasa, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień etyki i filozofii religii rozpatrywanych w kontekście fenomenologii, filozofii dialogu i szkoły frankfurckiej.
ZGODA Leopold
Leopold Zgoda, absolwent i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany nauczyciel akademicki dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.Ur w 1937 r. Filozof, etyk. Delegat Małopolski na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r., radny Rady Miasta Krakowa drugiej i trzeciej kadencji, członek władz Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego drugiej kadencji, członek i były przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, członek Kolegium Wigierskiego i innych stowarzyszeń, ale także wiceprzewodniczący Rady Fundacji Wspólnota Nadziei.