Redakcja i Wydawca

e-ISSN 20841043 (wersja referencyjna)

DOI 10.24917/20841043

 

Redaktor Naczelna
Marzenna JAKUBCZAK (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) ORCID

Za-ca Redaktor Naczelnej
Wojciech HANUSZKIEWICZ (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Sekretarz Redakcji
Andrzej DĄBROWSKI (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Admin strony internetowej
Andrzej SERAFIN (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Członkowie Redakcji
Katarzyna HAREMSKA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Joanna KOMOROWSKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Agnieszka ROSTALSKA (Uniwersytet w Lejdzie, Niderlandy)
Anna SZKLARSKA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Paweł SZNAJDER (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Jan WAWRZYNIAK (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Paweł WÓJS (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Kontakt: argument.journal@gmail.com

Tel./fax: (0048) 12 662 6223

Siedziba i adres:

Redakcja czasopisma ARGUMENT
Uniwersytet Pedagogiczny, IFiS
ul. Podchorążych 2, p. 242
30-084 Kraków

Rytm wydawniczy: Pismo jest półrocznikiem. Poszczególne numery mają charakter tematyczny, a tematy kolejnych anonsowane są systematycznie w redakcyjnych zapowiedziach.

Tryb rozpowszechniania pisma: Treści zawarte w periodyku publikowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej, która stanowi referencyjną wersję czasopisma. Wydajemy drukiem jedynie niewielką liczbę kopii z przeznaczeniem dla Autorów opublikowanych tekstów i Bibliotek oraz w celu archiwizacji. Z zapytaniem o numery archiwalne można zwracać się do Redakcji.

Języki: Akceptujemy teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Korekta językowa: Marta STĘPLEWSKA (1/2 i kolejne); Ewa BEDNARSKA-GRYNIEWICZ (1/1).

Weryfikacja tekstów anglojęzycznych: Hayden BERRY (3/2; 4/1-2); Emily KANE (4/1); Kristin MACDONALD (5/1-2); Lauren MESELEY (5/1); Ursula PHILLIPS (2/1); Guy TORR (1/1-2; 2/2; 6/2; 7/1-2); Douglas SMITH WILLCOX (3/1-2; 4/1; 6/1).

Weryfikacja tekstów niemieckojęzycznych: Isabel RÖSKAU-RYDEL (1/2; 3/1-2).

Skład i łamanie (pdf oraz druk): Tomasz DUDEK (4/2; 5/1-2; 6/1-2; 7/1-2; 8/1-2); Anna OLEK (2/2; 3/1-2; 4/1); Tomasz ZACHARSKI (1/1-2; 2/1).

Projekt logo oraz okładki czasopisma: © Janusz KRUPIŃSKI

Administrator strony www: Maciej KAŁUŻA (2018-2021); Marcelina KLIMKOWSKA (2015-2017); Mariusz SZKÓŁKA (2010-2014) (projekt strony www – M.J. & M.Sz.).

E-mail: argument.journal@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Filozofii i Socjologii

ISSN 20841043 (online) wersja referencyjna
ISSN 20836635 (druk)

URL: www.argument-journal.eu

Periodyk wpisany do rejestru dzienników i czasopism z postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie (I Wydział Cywilny).

Źródła finansowania działalności czasopisma: w latach 2019-2020 środki z grantu MNiSZW w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism”; 2011-2021 środki przyznane przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, Dziekana Wydziału Humanistycznego UP oraz Dyrektora IFiS UP.

Upowszechnianie i indeksacja: W dbałości o upowszechnienie publikowanych na łamach czasopisma treści, sukcesywnie włączamy nasze zasoby do największych baz indeksujących oraz katalogów o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza): SCOPUS (od września 2021)

ERIH PLUS_01bazhum_logo