najnowszy tom

e-ISSN 20841043

DOI 10.24917/20841043.11.1

Check our NEW WEBSITE

for full contents of the current issues


Kraków, 2021, volume 11, number 1

CONTENTS

Embodied cognition

&

Existential philosophy for times of change and crisis

Leading themes of the issue

Eds. Andrzej DĄBROWSKI, Mélissa FOX-MURATON & Marzenna JAKUBCZAK

 

Editors’ note

Introduction to the issue: Embodied cognition and existential philosophy for times of change and crisis (Andrzej DĄBROWSKI, Mélissa FOX-MURATON & Marzenna JAKUBCZAK) (5-9)

 

Articles

Andrzej DĄBROWSKI, Ucieleśnione poznanie – założenia, tezy i wyzwania (DOI 10.24917/20841043.11.1.1) (13-32)

Witold WACHOWSKI, Ekologia poznawcza jako tradycja badawcza w kognitywistyce  (DOI 10.24917/20841043.11.1.2) (33-53)

Mateusz TOFILSKI & Filip STAWSKI, Podmiot ucieleśniony w zaprojektowanym środowisku. Analiza wykorzystania koncepcji afordancji w architekturze (DOI 10.24917/20841043.11.1.3) (55-70)

Michał PIEKARSKI, Spór o ciągłość życia i umysłu. Argumenty na rzecz kognitywizmu  (DOI 10.24917/20841043.11.1.4) (71-91)

Marek HETMAŃSKI, Cognitive-methodological functions of metaphors (DOI 10.24917/20841043.11.1.5) (93-109)

Paweł BALCERAK, Embodied cognition and the problem of abstract concepts (DOI 10.24917/20841043.11.1.6) (111-124)

Witold MARZĘDA, Two dogmatic assumptions of cognitive semantics (DOI 10.24917/20841043.11.1.7) (125-139)

Andrzej KRAWIEC, Na tropach współczesnej estetyki fenomenologicznej (DOI 10.24917/20841043.11.1.8) (141-156)

 

* * *

Jan KUTNIK, Fenomenologia miłości Rollo Maya: odpowiedź na dwudziestowieczny kryzys kultury (DOI 10.24917/20841043.11.1.9) (157-169)

René ROSFORT, Common people: Kierkegaard and the dialectics of populism (DOI 10.24917/20841043.11.1.10) (171-192)

Tomasz KUPŚ, Lev Shestov on Søren Kierkegaard’s Christianity (DOI 10.24917/20841043.11.1.11) (193-206)

William C. PAMERLEAU, Disclosure and narrative: what Beauvoir can teach us about racism (DOI 10.24917/20841043.11.1.12) (207-222)

Maciej KAŁUŻA, We should rather rebel than return to normal. An essay on re-reading The plague in the times of an epidemic (DOI 10.24917/20841043.11.1.13) (223-239)

Jakub GOMUŁKA, Wittgenstein’s On certainty and rational argumentation (DOI 10.24917/20841043.11.1.14) (241-257)

Mateusz WAŚKO, Fenomen rzucenia we wczesnej filozofii Martina Heideggera (DOI 10.24917/20841043.11.1.15) (259-276)

 

Polemics & debates

Prasasti PANDIT, Sex, love and somaesthetics. Some reflections on a new book of Richard Schusterman (DOI 10.24917/20841043.11.1.16) (279-286)

Ryszard MIREK, Relevant paraconsistent logic (DOI 10.24917/20841043.11.1.17) (287-292))

 

Teaching philosophy

Marzenna JAKUBCZAK, Kazimierz MRÓWKA, Paweł SZNAJDER, Paweł WÓJS, Autorski program kursu edukacji filozoficznej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Filozofia ma sens” (295-313)

 

Obituaries & memories

Beata POLANOWSKA – SYGULSKA, Od Hegla do Szkoły Liderów. Wspomnienie o profesorze Zbigniewie Pełczyńskim (317-329)

 


DOI 10.24917/20841043.10.2

Full contents available at our new website

Kraków, 2020, volume 10, number 2

CONTENTS

Leading theme:

Critical thinking

eds. Andrzej Dąbrowski & Marzenna Jakubczak

Editors’ introduction

Introduction to the issue: Critical thinking (Andrzej DĄBROWSKI & Marzenna JAKUBCZAK)

Articles

Andrzej DĄBROWSKI, Myślenie krytyczne: kilka uwag historycznych i teoretycznych (DOI 10.24917/20841043.10.2.1)

Iwona CZAJA-CHUDYBA, Myślenie krytyczne w ujęciu psychopedagogicznym – w kierunku poznawczej samodzielności i odpowiedzialności jednostki (DOI 10.24917/20841043.10.2.2)

Martijn DEMOLLIN, The argument from correlation to cause in science communication (DOI 10.24917/20841043.10.2.3)

Paweł SIKORA, Krytyka czystego rozumu jako krytyka czystego doświadczenia. Kant a współczesne spory wokół treści percepcji (DOI 10.24917/20841043.10.2.4)

Jakub GOMUŁKA, Cantor’s paradise from the perspective of non-revisionist Wittgensteinianism (DOI 10.24917/20841043.10.2.5)

Adriana WARMBIER, Refleksja jako źródło autorytetu. Podmiotowość moralna w świetle argumentu konstytutywizmu Korsgaard (DOI 10.24917/20841043.10.2.6)

* * *

Paweł DYBEL, Psychoanaliza i patriarchalizm. Uwagi na temat emancypacyjnego przesłania teorii Freuda w kontekście dziejów psychoanalizy w Polsce 1900–1939 (DOI 10.24917/20841043.10.2.7)

Przemysław SZCZUREK, Dharmarāja and Dhammarāja (I). Yudhiṣṭhira on anger, patience, forgiveness and peace (DOI 10.24917/20841043.10.2.8)

Maria POPCZYK, Body and image (DOI 10.24917/20841043.10.2.9)

Book syposium

Anand VAIDYA, Democracy and polarization: Comments on Akin and Talisse’s Political argument in a polarized age (DOI 10.24917/20841043.10.2.10)

Scott Forrest AIKIN and Robert B. TALISSE, Disagreement, polarization, and the flight of Minerva’s Owl: A reply to Vaidya (DOI 10.24917/20841043.10.2.11)

Review papers & polemics

Janusz KRUPIŃSKI, O pojęciu kultury i jego socjologizacji: ratio versus vis (DOI 10.24917/20841043.10.2.12)

Anna SZKLARSKA, Radykalność filozofii. Rozważania wokół książki Pawła Kłoczowskiego Rewolucja kartezjańska i inne szkice (DOI 10.24917/20841043.10.2.13)

Teaching philosophy

Avani SABADE, Sherlock Holmes introduces critical thinking (DOI 10.24917/20841043.10.2.14) 

Translations into Polish

Jacques POULAIN (tłum. Kornela OLEJARZ),  Krytyka filozoficzna w Europie i na świecie wobec globalizacji i terroryzmu (DOI 10.24917/20841043.10.2.15) 

Book notes & reviews

Harvey Siegel, Myślenie krytyczne i indoktrynacja (rec. Andrzej DĄBROWSKI)

Denis Dutton, Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka (rec. Andrzej WARMIŃSKI)

Contributors