najnowszy tom

e-ISSN 20841043

DOI 10.24917/20841043.8.2

Kraków, December 2018, volume 8, number 2

SPIS TREŚCI

Temat wiodący tomu:

Paryż 8 (1968-2018): 50 lat filozoficznego zaangażowania

red. tematyczni Luc Leguérinel & Renata Niziołek

współred. tomu Wojciech Hanuszkiewicz & Paweł Sznajder

 

Od Redakcji

Introduction to the issue (Paweł SZNAJDER)

Introduction to the thematic papers of the issue. Paris 8 (1968-2018): 50 years of philosophical commitments (Luc LEGUÉRINEL)

 

Artykuły

Zoltán SOMHEGYI, The city as experience and inspiration. Critical reflections on urbanity in contemporary art

Pavel HONS, Are we Hindus? Religion in Tamil Dalit discourse

Sydney MORROW, “Terrestrial Identity” as Grounded Relationality: A Comparative Study of Contemporary Chinese and Hawaiian Sources 

Adriana ZIMNOWODA, Jerzy Stempowski i Lew Szestow – egzystencjalizm spowity wschodnią melancholią. Krótka historia przyjaźni   

* * *

Przekłady

Paryż 8 (1968-2018): 50 lt filozoficznego zaangażowania

Jean-François LYOTARD, Reguły i paradoksy (Trans. Sonia KOPEĆ, Adrian LEGUÉRINEL)

Cornelius CASTORIADIS, Uwarunkowania nowości w filozofii (Trans. Halina CHMIEL-BOŻEK)

Jacques POULAIN, Krytyka filozoficzna w Europie i na świecie wobec globalizacji i terroryzmu (Trans. Kamila JAMRÓZ)

François CHÂTELET, Szkic stanowiący wstęp do badań o Państwie wiedzy (Trans. Ewelina MITERA)

Driss BELLAHCÈNE, Niebezpieczna pobożność (Trans. Daniel PAŃSKI)

RENÉ SCHÉRER, Starcy w Harmonii (Trans. Kornela OLEJARZ)

Alain BROSSAT, Szczęście nie jest częścią przyjemności (Trans. Łukasz ŚWIERCZYŃSKI)

Zespół XVII, Powszechna deklaracja niezależności uniwersytetów (Trans. Przemysław SZCZUR)

* * *

Polemiki i dyskusje

Kristina KHUTSISHVILI, Between nothing and a promise of eternity. Reading Alain Badiou’s Black

Wojciech HANUSZKIEWICZ, Od Fichtego do Kanta i z powrotem. Kilka uwag o Marka J. Siemka idei transcendentalizmu

 

Sprawozdania

Andrzej SERAFIN, Jak nauczać platonizmu? Sprawozdanie z letniej szkoły „Akademia Platońska” w Lanckoronie

 

Autorzy tomu