najnowszy tom

e-ISSN 20841043

DOI 10.24917/20841043.8.2

Kraków, December 2018, volume 8, number 2

SPIS TREŚCI

Temat wiodący tomu:

Paryż 8 (1968-2018): 50 lat filozoficznego zaangażowania

red. tematyczni Luc Leguérinel & Renata Niziołek

współred. tomu Wojciech Hanuszkiewicz & Paweł Sznajder

 

Od Redakcji

Introduction to the issue (Paweł SZNAJDER, ORCID)

 

Artykuły

Zoltán SOMHEGYI, ORCID, The city as experience and inspiration. Critical reflections on urbanity in contemporary art (DOI 10.24917/20841043.8.2.1)

Pavel HONS, ORCID, Are we Hindus? Religion in Tamil Dalit discourse (DOI 10.24917/20841043.8.2.2)

Sydney MORROW, ORCID, “Terrestrial Identity” as Grounded Relationality: A Comparative Study of Contemporary Chinese and Hawaiian Sources (DOI 10.24917/20841043.8.2.3)

Jan BIGAJ, ORCID, Wykład w lżejszej formie w tekście Metafizyki (DOI 10.24917/20841043.8.2.4)

Adriana ZIMNOWODA, ORCID, Jerzy Stempowski i Lew Szestow – egzystencjalizm spowity wschodnią melancholią. Krótka historia przyjaźni (DOI 10.24917/20841043.8.2.5)

 

* * *

Przekłady

Paryż 8 (1968-2018): 50 lat filozoficznego zaangażowania

Introduction to the thematic papers of the issue. Paris 8 (1968-2018): 50 years of philosophical commitments (Luc LEGUÉRINEL, ORCID, red. tematyczny)

Jean-François LYOTARD, Reguły i paradoksy (Tłum. Sonia KOPEĆ, Adrian LEGUÉRINEL) (DOI 10.24917/20841043.8.2.6)

Cornelius CASTORIADIS, Uwarunkowania nowości w filozofii (Tłum. Halina CHMIEL-BOŻEK) (DOI 10.24917/20841043.8.2.7)

Jacques POULAIN, Krytyka filozoficzna w Europie i na świecie wobec globalizacji i terroryzmu (Tłum. Kamila JAMRÓZ) (DOI 10.24917/20841043.8.2.8)

François CHÂTELET, Szkic stanowiący wstęp do badań o Państwie wiedzy (Tłum. Ewelina MITERA) (DOI 10.24917/20841043.8.2.9)

Driss BELLAHCÈNE, Niebezpieczna pobożność (Tłum. Daniel PAŃSKI) (DOI 10.24917/20841043.8.2.10)

Alain BROSSAT, Szczęście nie jest częścią przyjemności (Tłum. Łukasz ŚWIERCZYŃSKI) (DOI 10.24917/20841043.8.2.11)

Zespół XVII, Powszechna deklaracja niezależności uniwersytetów (Tłum. Przemysław SZCZUR)(DOI 10.24917/20841043.8.2.12)

* * *

Polemiki i dyskusje

Kristina KHUTSISHVILI, ORCID, Between nothing and a promise of eternity. Reading Alain Badiou’s Black (DOI 10.24917/20841043.8.2.13)

Wojciech HANUSZKIEWICZ, ORCID, Od Fichtego do Kanta i z powrotem. Kilka uwag o Marka J. Siemka idei transcendentalizmu (DOI 10.24917/20841043.8.2.14)

 

 

Sprawozdania

Andrzej SERAFIN, ORCIDJak nauczać platonizmu? Sprawozdanie z letniej szkoły „Akademia Platońska” w Lanckoronie

 

Autorzy tomu