najnowszy tom

e-ISSN 20841043

DOI 10.24917/20841043.7.1

Kraków, June 2017, volume 7, number 1

SPIS TREŚCI

Temat wiodący numeru:

Buddyzm: między filozofią a religią

[Buddhism: Between Philosophy and Religion]

red. Krzysztof Jakubczak

Buddha

Od redakcji

Introduction to the issue: Buddhism: between philosophy and religion (Krzysztof JAKUBCZAK) (5-8)


Artykuły

Krzysztof KOSIOR, Dharma sprzed abhidharmy (9-16) (DOI 10.24917/20841043.7.1.1)

Grzegorz POLAK, Czy Budda praktykował ascezę w okresie poprzedzającym jego przebudzenie? Krytyczna analiza sutty Māhasīhanāda ze zbioru Majjhimanikāya (17-32) (DOI 10.24917/20841043.7.1.2)

Przemysław SZCZUREK, Potyczki Kryszny z Buddą. Kilka uwag o polemicznej wymowie Bhagawadgity wobec wczesnego buddyzmu  (33-69) (DOI 10.24917/20841043.7.1.3)

Krzysztof JAKUBCZAK, Widzenie pustki a doświadczenie mistyczne – przypadek madhjamaki (71-96) (DOI 10.24917/20841043.7.1.4)

Kamil NOWAK, Nierozróżniający wgląd w medytacji buddyzmu chan i jego wczesnobuddyjskie analogie  (97-110) (DOI 10.24917/20841043.7.1.5)

Marek SZYMAŃSKI, Soteriologiczny paradygmat wadżrajany  (111-128) (DOI 10.24917/20841043.7.1.6)

Paweł SAJDEK, Obrona jedności bytu w Brahmasiddhi Maṇḍanamiśry. Przykład argumentacji scholastycznej (129-144) (DOI 10.24917/20841043.7.1.7)

Wojciech HANUSZKIEWICZ, Philosophia fundamentalis Friedricha Adolfa Trendelenburga (145-155) (DOI 10.24917/20841043.7.1.8)

Przekłady

DŌGEN KIGEN, Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, zwój siódmy: Głęboka wiara w przyczynę-i-skutek. Przeł. Maciej KANERT (157-165) (DOI 10.24917/20841043.7.1.9)

Friedrich Adolf TRENDELENBURG, Logika i metafizyka jako nauka podstawowa. Przeł. Wojciech HANUSZKIEWICZ (167-174) (DOI 10.24917/20841043.7.1.10)

Polemiki i dyskusje

W. Julian KORAB-KARPOWICZ, Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego (175-179)

Okiem filozOFFa

Piotr BARTULA, Nieautoryzowany wywiad z Makbetem (181-190)

Recenzje książek

Catherine Malabou, Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej. Rec. Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ (191-197)

Neela Bhattacharya Saxena, Absent Mother God of the West: A Kali Lover’s Journey into Christianity and Judaism. Rec. Dawn ADRIENNE-SALIBA (199-200)

Autorzy tom (201-204)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz