najnowszy tom

e-ISSN 20841043

DOI 10.24917/20841043.10.2

Treść numeru dostępna na naszej nowej stronie www

Kraków, 2020, volume 10, number 2

SPIS TREŚCI

Temat wiodący tomu:

Krytyczne myślenie

red. Andrzej Dąbrowski & Marzenna Jakubczak

Od Redakcji

Introduction to the issue: Critical thinking (Andrzej DĄBROWSKI & Marzenna JAKUBCZAK)

Artykuły

Andrzej DĄBROWSKI, Myślenie krytyczne: kilka uwag historycznych i teoretycznych (DOI 10.24917/20841043.10.2.1)

Iwona CZAJA-CHUDYBA, Myślenie krytyczne w ujęciu psychopedagogicznym – w kierunku poznawczej samodzielności i odpowiedzialności jednostki (DOI 10.24917/20841043.10.2.2)

Martijn DEMOLLIN, The argument from correlation to cause in science communication (DOI 10.24917/20841043.10.2.3)

Paweł SIKORA, Krytyka czystego rozumu jako krytyka czystego doświadczenia. Kant a współczesne spory wokół treści percepcji (DOI 10.24917/20841043.10.2.4)

Jakub GOMUŁKA, Cantor’s paradise from the perspective of non-revisionist Wittgensteinianism (DOI 10.24917/20841043.10.2.5)

Adriana WARMBIER, Refleksja jako źródło autorytetu. Podmiotowość moralna w świetle argumentu konstytutywizmu Korsgaard (DOI 10.24917/20841043.10.2.6)

* * *

Paweł DYBEL, Psychoanaliza i patriarchalizm. Uwagi na temat emancypacyjnego przesłania teorii Freuda w kontekście dziejów psychoanalizy w Polsce 1900–1939 (DOI 10.24917/20841043.10.2.7)

Przemysław SZCZUREK, Dharmarāja and Dhammarāja (I). Yudhiṣṭhira on anger, patience, forgiveness and peace (DOI 10.24917/20841043.10.2.8)

Maria POPCZYK, Body and image (DOI 10.24917/20841043.10.2.9)

Sympozjum

Anand VAIDYA, Democracy and polarization: Comments on Akin and Talisse’s Political argument in a polarized age (DOI 10.24917/20841043.10.2.10)

Scott Forrest AIKIN and Robert B. TALISSE, Disagreement, polarization, and the flight of Minerva’s Owl: A reply to Vaidya (DOI 10.24917/20841043.10.2.11)

Artykuły przeglądowe, polemiki

Janusz KRUPIŃSKI, O pojęciu kultury i jego socjologizacji: ratio versus vis (DOI 10.24917/20841043.10.2.12)

Anna SZKLARSKA, Radykalność filozofii. Rozważania wokół książki Pawła Kłoczowskiego Rewolucja kartezjańska i inne szkice (DOI 10.24917/20841043.10.2.13)

Nauczanie filozofii

Avani SABADE, Sherlock Holmes introduces critical thinking (DOI 10.24917/20841043.10.2.14) 

Przekłady

Jacques POULAIN (tłum. Kornela OLEJARZ),  Krytyka filozoficzna w Europie i na świecie wobec globalizacji i terroryzmu  (DOI 10.24917/20841043.10.2.15) 

Noty książkowe, recenzje

Harvey Siegel, Myślenie krytyczne i indoktrynacja (rec. Andrzej DĄBROWSKI)

Denis Dutton, Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka (rec. Andrzej WARMIŃSKI)

Autorzy tomu