Recenzenci

Lista Recenzentów publikowana jest co roku w grudniu.

RECENZENCI w 2016 r.
Artykuły rozpatrywane do druku przez redakcję czasopisma „Argument: Biannual Philosophical Journal” w roku 2016 ocenione zostały przez następujących recenzentów:

 1. Piotr AUGUSTYNIAK, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków (Polska)
 2. Ankur BARUA, University of Cambridge (UK)
 3. Ewa BOBROWSKA, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)
 4. Måns BROO, Åbo Akademi University (Finlandia)
 5. Thomas B. FOWLER, The Xavier Zubiri Foundation of North America (USA)
 6. Maria GOŁĘBIEWSKA, Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Polska)
 7. Jakub GOMUŁKA, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
 8. Andreas GROSSMANN, Technische Universität Darmstadt (Niemcy)
 9. Katarzyna GURCZYŃSKA-SADY, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 10. Witold M. HENSEL Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
 11. Veena HOWARD, Fresno State University (USA)
 12. Agnieszka ISKRA-PACZKOWSKA, Uniwersytet Rzeszowski, (Polska)
 13. Michael KELLY, Boston College (USA)
 14. Victoria KENNICK, University of Maryland University College (USA)
 15. Monika KIRLOSKAR-STEINBACH, Universität Konstanz (Niemcy)
 16. Leszek KOPCIUCH, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polska)
 17. Katarzyna KORNACKA-SAREŁO, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)
 18. Monika KOWALCZYK, Akademia Ignatianum, Kraków (Polska)
 19. Ryszard KOZŁOWSKI, Akademia Pomorska, Słupsk (Polska)
 20. Borayin LARIOS, University of Heidelberg (Niemcy)
 21. Ołena ŁUCYSZYNA, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
 22. Dariusz ŁUKASIEWICZ, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
 23. Leszek ŁYSIEŃ, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków (Polska)
 24. Marek MACIEJCZAK, Politechnika Warszawska, (Polska)
 25. Halina MARLEWICZ, Uniwerytet Jagielloński, Kraków (Poland)
 26. Paweł MAZANKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Polska)
 27. Carl MIKA, University of Waikato (New Zealand)
 28. Janusz MIZERA, Uniwersytet Jagielloński Kraków (Polska)
 29. Cezary MORDKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polska)
 30. Mariusz MORYŃ, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)
 31. Soumen MUKHERJEE, Presidency University, Kalkuta (Indie)
 32. Monika MURAWSKA, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)
 33. Adam OLECH, Akademia Jana Długosza w Częstochowie (Polska)
 34. Nelson ORRINGER, University of Connecticut (USA)
 35. Witold PŁOTKA, Uniwersytet Gdański, (Polska)
 36. Joseph PRABHU, California State University, Los Angeles (USA)
 37. Chakravathi RAM-PRASAD, Lancaster Universty (UK)
 38. Martina ROESNER, Universität Wien (Austria)
 39. Marek RUBA, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl (Polska)
 40. Arild RUUD, University of Oslo (Norwegia)
 41. Piotr SCHOLLENBERGER, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 42. Sven SELLMER, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 43. Marcus SCHMÜCKER, Austrian Academy of Sciences, Wiedeń (Austria)
 44. Andrzej SOŁTYS, Politechnika Rzeszowska (Polska)
 45. Daniel SWOBODA, Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Polska)
 46. Jan SZMYD. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków (Polska)
 47. Bożena ŚLIWCZYŃSKA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 48. Stephen T. TYMAN, Southern Illinois University (USA)
 49. Rafał URBANIAK, Uniwersytet Gdański oraz Ghent University (Belgia)
 50. Michał WARCHALA, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków (Polska)
 51. Ryszard WIŚNIEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

RECENZENCI w 2015 r.
Artykuły rozpatrywane do druku przez redakcję czasopisma „Argument: Biannual Philosophical Journal” w roku 2015 ocenione zostały przez następujących recenzentów:

 1. Lieven AMEEL, University of Helsinki (Finlania)
 2. Ida BALWIERZ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
 3. Ankur BARUA, University of Cambridge (Wielka Brytania)
 4. Zsolt BÁTORI, Budapest University of Technology (Węgry), University of Buenos Aires (Argentyna)
 5. Lilianna BIESZCZAD, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
 6. Marek BONENBERG, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków (Polska)
 7. Simon BRODBECK, Cardiff University (Wielka Brytania)
 8. Måns BROO, Åbo Akademi University (Finlandia)
 9. Krzysztof BRZECHCZYN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)
 10. Michael A. CRANG, Durham University (Wielka Brytania)
 11. Ignacy FIUT, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (Polska)
 12. Jakub GOMUŁKA, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków (Polska)
 13. Katarzyna GUCZALSKA, Uniersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 14. Arto HAAPALA, University of Helsinki (Finlandia)
 15. Marek HETMAŃSKI, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polska)
 16. Mateusz HOHOL, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków (Polska)
 17. Veena HOWARD, California State University, Fresno (USA)
 18. Zbigniew HULL, emeritus, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn (Polska)
 19. Amir HUSSAIN, Loyola Marymount University, Los Angeles (USA)
 20. Andrzej INDRZEJCZAK, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 21. Ewa KAMIŃSKA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
 22. Wioletta KAZIMIERSKA-JERZYK, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 23. Victoria KENNICK, University of Maryland University College (USA)
 24. Paweł KŁOCZOWSKI, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 25. Irma KOZINA, Uniwersytet Śląski (Polska)
 26. Wojciech KRIEGSEISEN, Polska Akademia Nauk, Warszawa (Polska)
 27. Barry M. KROLL, Lehigh University, Pennsylvania (USA)
 28. Aleksandra KUNCE, Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
 29. Borayin LARIOS, University of Heidelberg (Niemcy)
 30. Rafał Marcin LESZCZYŃSKI, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Polska)
 31. Ewa ŁUKASZYK, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawaski (Polska)
 32. Marek MACIEJCZAK, Politechnika Warszawska (Polska)
 33. Halina MARLEWICZ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
 34. Tomasz MISIAK, Dolnośląska Szkoła Wyższa (Polska)
 35. Marcin MOSKALEWICZ, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
 36. Soumen MUKHERJEE, Presidency University, Kalkuta (Indie)
 37. Agnieszka NIERACKA, (emeritus) Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
 38. Anna PALEJ, Politechnika Krakowska (Polska)
 39. Zbigniew PASEK, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (Polska)
 40. Matthew PELOWSKI, University of Vienna, Wiedeń (Austria)
 41. Rajmund PORADA, Uniwersytet Opolski, Opole (Polska)
 42. Gonzalo POZO-MARTIN, King’s College, Londyn (Wielka Brytania)
 43. Joseph PRABHU, California State University, Los Angeles (USA) 
 44. Chakravarthi RAM-PRASAD, University of Lancaster (Wielka Brytania)
 45. Ewa REWERS, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 46. Jarosław ROKICKI, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)
 47. Jarosław ROLEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 48. Arild RUUD, University of Oslo (Norwegia)
 49. Magdalena SARYUSZ-WOLSKA, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 50. Adam SAWICKI, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 51. Marcus SCHMÜCKER, Austriacka Akademia Nauk, Wedeń (Austria)
 52. Jonathan SCHROEDER, Rochester Institute of Technology, College of Liberal Art, Berkeley (USA)
 53. Sven SELLMER, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)
 54. Dariusz SUROWIK, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
 55. Zoltan SOMHEGYI, College of Fine Arts and Design of the University of Sharjah (United Arab Emirates)
 56. Paulina SZKUDLAREK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (obecnie niezależna badaczna) (Polska)
 57. Renata TAŃCZUK, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 58. Bożena ŚLIWCZYŃSKA, University of Warsaw (Polska)
 59. Michał WARCHALA, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 60. Michał WAWRZONEK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
 61. Hanna WOJTCZAK, Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
 62. Adam WORKOWSKI, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków (Polska)
 63. Tomasz ZAŁUSKI, Uniwersytet Łódzki oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
 64. Piotr ZAWOJSKI, Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2015 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 47%. Recenzenci zewnętrzni stanowili 94%, a zagraniczni 37%.


 

RECENZENCI w 2014 r.
1. Ida BALWIERZ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2. Ankur BARUA, University of Cambridge (Wielka Brytania)
3. Andrzej CHMIELECKI, Uniwersytet Gdański
4. Karol CHROBAK, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
5. Jonathan EDELMANN, Mississippi State University (USA)
6. Jan Bernd ELPERT OMFCAP, Philosophisch-Theologische Hochschule Münster (Niemcy); European Academy of Science and Arts, Salzburg (Austria)
7. Elisa FRESCHI, Austrian Academy of Sciences, Wiedeń (Austria)
8. Paweł GRAF, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
9. Maria GOŁĘBIEWSKA, Polska Akademia Nauk, Warszawa
10. Włodzimierz HEFLIK, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
11. Elżbieta KAŁUSZYŃSKA, (emeritus) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn; IFiS PAN w Warszawie
12. Rajesh KASTURIRANGAN, National Institute of Advanced Studies, Bangalore (Indie)
13. Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Metropolitan University of Prague & Charles University (Czechy)
14. Jarosław MERECKI SDS, Pontificia Università Lateranense, Rzym (Włochy)
15. Alexus McLEOD, Colorado State University (USA)
16. Anna MICHALSKA, Polska Akademia Nauk, Warszawa
17. Janusz MIZERA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
18. Marcel MUKADI SDS, Jordan University College (Tanzania)
19. Soumen MUKHERJEE, Presidency University, Kolkata (Indie)
20. Philip OBGONNA CMF, Imo State University Owerri (Nigeria), Jordan University College (Tanzania)
21. Adam OLECH, Akademia Jana Długosza, Częstochowa
22. Marek PEREK, Akademia Jana Długosza, Częstochowa
23. Jerzy POGONOWSKI, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
24. Tomasz PUCZYŁOWSKI, Uniwersytet Warszawski
25. Maksymilian ROSZYK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
26. Neela B. SAXENA, Nassau Community College, New York (USA)
27. Marcin SELINGER, Uniwersytet Wrocławski
28. Bartłomiej SKOWRON, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów
29. Andrzej TARNOPOLSKI, Akademia Jana Długosza, Częstochowa
30. Ithamar THEODOR, University of Haifa (Izrael)
31. Irena TRZCIENIECKA-SCHNEIDER, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
32. Rafał URBANIAK, Uniwersytet Gdański oraz Ghent University (Belgia)
33. Jan WAWRZYNIAK, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
34. Maciej WOŹNICZKA, Akademia Jana Długosza, Częstochowa

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2014 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 45%.


RECENZENCI w 2013 r.

1. Ida BALWIERZ,Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2. Bogdan BARAN, badacz niezależny, tłumacz, eseista i wydawca, Warszawa
3. Piotr BARTULA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
4. Brian BLACK, Lancaster University (Wielka Brytania)
5. Seweryn BLANDZI, IFiS PAN, Warszawa
6. Wojciech BUCHNER, Akademia Ignatianum, Kraków
7. Mikel BURLEY, University of Leeds (Wielka Brytania)
8. Tabea DÖRFELT-MATHEY, Friedriech-Schiller-Universität Jena (Niemcy)
9. Janina FILEK, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
10. Manfred GAWLINA, niezależny badacz, Monachium (Niemcy)
11. Maria GOŁĘBIEWSKA, IFiS PAN, Warszawa
12. Joanna HAŃDEREK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
13. Jarosław JAGIEŁŁO, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
14. Dariusz JURUŚ, Uniwersytet Śląski, Cieszyn
15. Marcin KARAS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
16. Piotr KONIECZNY, Hanyang University (Korea Południowa)
17. Leszek KOPCIUCH, UMCS, Lublin
18. Iwona LORENC, Uniwersytet Warszawski
19. Asha MUKHERJEE, Visva-Bharati University (Indie)
20. Kamilla NAJDEK, Uniwersytet Warszawaki
21. Katarzyna PACHNIAK, Uniwersytet Warszawski
22. Piotr PASTERCZYK, Katolicki Uniwersytet Lubelski
23. Jarosław ROLEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
24. Piotr SKUDRZYK, Uniwersytet Śląski, Katowice
25. Paulina SOSNOWSKA, Uniwersytet Warszawski
26. Antonino SPINELLI, Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy)
27. Rafał URBANIAK, Ghent University (Belgia) i Uniwersytet Gdański
28. Maria VENIERI, University of Crete (Grecja)
29. Hanna WOJTCZAK, Uniwersytet Śląski, Katowice

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2013 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 30%.

__________________________________________________________________________________________

RECENZENCI w 2012 r.
1. Sukla BASU, Visva-Bharati University, Śantiniketan (Indie)
2. Sanjukta DASGUPTA, Calcutta University (Indie)
3. Geraldine FORBES, State University of New York OSWEGO (USA)
4. Swati GANGULI, Visva-Bharati University, Śantiniketan (Indie)
5. Kris Van HEUCKELOM, Katholieke Universiteit, Leuven (Belgia)
6. Urszula IDZIAK, UJ, Kraków
7. Krzysztof JAKUBCZAK, UJ, Kraków
8. Ana JELNIKAR, Presidency University, Kalkuta (Indie)
9. Elżbieta KOŁDRZAK, UŁ, Łódź
10. Zbigniew KRÓL, IFiS PAN Warszawa
11. Krzysztof ŁAPIŃSKI, UW Warszawa
12. Halina MARLEWICZ, UJ, Kraków
13. Bijoy MUKHERJEE, Visva-Bharati, Śantiniketan (Indie)
14. Monika MURAWSKA, ASP Warszawa
15. Grzegorz NOWAK, UMCS, Lublin
16. Justyna NOWOTNIAK, SGH Warszawa
17. Jerzy OCHMANN, UJ Kraków
18. Viola PARENTE-ČAPKOVÁ, University of Turku (Finlandia)
19. Krzysztof PAWŁOWSKI, UJP II, Kraków
20 Gonzalo POZO-MARTIN, King’s College, Londyn (Wielka Brytania)
21. Małgorzata RADKIEWICZ, UJ, Kraków
22. Chakravarthi RAM-PRASAD, Lancaster University (Wielka Brytania)
23. Paulina SOSNOWSKA, UW, Warszawa
24. Antonino SPINELLI, Eberhard Karls Universität Tübingen (Niemcy)
25. Przemysław SZCZUREK, UWr, Wrocław
26. Marek SZYMAŃSKI, UMCS, Lublin
27. Hanna WOJTCZAK, UŚ, Katowice
28. Wojciech WROTKOWSKI, IFiS PAN, Warszawa
29. Katarzyna ZECHENTER, University College London (Wielka Brytania)
30. Bogdan ZEMANEK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2012 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił ok. 27%.

__________________________________________________________________________________________

RECENZENCI w 2011 r.
1. Seweryn BLANDZI, IFiS PAN, Warszawa
2. Paweł DYBEL, IFiS PAN, Warszawa
3. Tadeusz GADACZ, UP, Kraków
4. Katarzyna GURCZYŃSKA-SADY, UMCS, Lublin
5. Maria GOŁĘBIEWSKA, IFiS PAN, Warszawa, U P-H, Siedlce
6. Jarosław JAGIEŁŁO, UP JP II, Kraków
7. Krzysztof JAKUBCZAK, UJ, Kraków
8. Krzysztof KOSIOR, UMCS, Lublin
9. Krzysztof MECH, UJ, Kraków
10. Peter NILSSON, Dalarna University, Falun (Szwecja)
11. Czesława PIECUCH, UP, Kraków
12. Joachim PIECUCH, UO, Opole
13. Jarosław ROLEWSKI, UMK, Toruń
14. Wojciech SADY, UMCS, Lublin
15. Marcin SELINGER, UWr, Wrocław
16. Sven SELLMER, UAM, Poznań
17. Rafał URBANIAK, UG, Gdańsk, Ghent University (Belgia) i Uniwersytet Gdański
18. Hanna WOJTCZAK, UŚ, Katowice
Odsetek tekstów odrzuconych w roku 2011 w wyniku procesu recenzyjnego, opartego o zasadę dwustronnej anonimowości, wynosił 25%.