Aktualności

____________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

♦ dla wydawców książek naukowych ♦

W półroczniku „Argument:BPJ” zamieszczamy m.in.: Recenzje i Noty. Działy te mają dostarczyć naszym czytelnikom rzetelnych informacji na temat wydanych ostatnio i godnych polecenia książek poświęconych filozofii. Zapraszamy Wydawców do nadsyłania publikacji. Każda z nadesłanych do nas książek poświęconych filozofii zostanie krótko omówiona w dziale Noty (wzmianka informacyjna do ok. 1 000 znaków), a wybrane publikacje zostaną opisane szerzej w dziale Recenzje (ok. 14 000 znaków każda).

____________________________________________________________________________________________

Filozofia Online

Wybór polskich czasopism filozoficznych:
Analiza i Egzystencja – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej – czasopismo wydawane przez IFiS PAN w Warszawie
Argument: Biannual Philosophical Journal – czasopismo wydawane przez IFiS UP w Krakowie
Avant – portal oraz pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Toruń
Czasopismo Filozoficzne – internetowy periodyk przy Instytucie Filozofii Uniwesytetu Śląskiego
Diametros – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UJ
Estetyka i Krytyka – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UJ
Ethics in Progress Quarterly – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu
Etiuda Filozoficzna – wirtualne czasopismo filozoficzne
Etyka – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UW
Filozofia i Sztuka – czasopismo wydawane przez Zakład Estetyki IF UW
Filozofia Nauki – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Filozoficzne Aspekty Genezy – czasopismo IF Uniwersytetu Zielonogórskiego (serwis filozoficzny: Nauka i Religia)
Forum Philosophicum – czasopismo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie
Hybris – czasopismo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
Kronos – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Kultura i Historia – czasopismo wydawane przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
Kultura Współczesna.Teorie. Interpretacje. Praktyka czasopismo wydawane przez Instytut Kultury oraz NCK
Logic and Logical Philosophy – czasopismo wydawane przez Zakład Logiki IF, UMK w Toruniu
Nauka – czasopismo wydawane przez Polską Akademię Nauk
Nowa Krytyka – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
Polish Journal of Philosophy – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UJ
Principia – czasopismo wydawane przez Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ
Przegląd Filozoficzno-Literacki – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UW
Przegląd Oniryczny – czasopismo studentów IFiS UP w Krakowie
Racjonalia – czasopismo studentów i doktorantów UP JPII w Krakowie
Roczniki Filozoficzne – czasopismo wydawane przez Wydział Filozofii KUL w Lublinie
Rocznik Historii Filozofii Polskiej – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UW
Ruch Filozoficzny – czasopismo wydawane przez Instytut Filozofii UMK w Toruniu
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu – czasopismo wydawane przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
LISTA czasopism filozoficznych dostępnych online (open access)
WIKI link: Czasopisma filozoficzne

Więcej odsyłaczy:

archive.org
A Miniature Library of Philosophy
Defending Secularism and Rational Inquiry – tradycja indyjskiego sekularyzmu i racjonalizmu
Experimental Philosophy – nowy ruch filozoficzny łączący tradycyjne metody filozofii analitycznej z kognitywistyką
Filozofia Polska – zdygitalizowane zasoby archiwalne (m.in. Abramowski, Brzozowski, Kołłątaj, Straszewski, Struve, Świętochowski)
filozofia.org.pl – wortal z dużą bazą odsyłaczy m.in. do obcojęzycznych czasopism filozoficznych
filozofia.pl – wortal z bogatym zasobem informacji nt. bieżących wydarzeń i publikacji filozoficznych
Guide to Philosophy on the Internet
Journal of Consciousness Studies
Journal of the International Association of Buddhist Studies
Online Papers on Consciousness
Online Philosophy Library
Otwarta Nauka – blog zawierający informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie
Philosophical Films
Philosophy Now. A Magazine of Ideas – czasopismo popularyzujące filozofię z bazą dalszych odsyłaczy
Philosophy Online – prywatna strona autora i karykaturzysty popularyzującego filozofię
Philosophy Pathways – biuletyn poświęcony dydaktyce filozofii
Philosophy Videos – archiwalne video rozmowy z wybitnymi filozofami
Polski Indeks Filozoficzny
Project Gutenberg
Racjonalista – ośrodek racjonalistyczno-sceptyczny im. de Voltaire’a
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Warsztat Badacza – blog Emanuela Kulczyckiego (zawiera m.in. bieżące informacje nt. punktacji czasopism)

 

POLONA – Skarbiec Biblioteki Narodowej